Det nya biblioteket är betydligt större än tidigare. Här ses kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) och Martin Hafström, biträdande stadsbibliotekarie. Foto: Sacharias Källdén

Hit flyttar Hjorthagens bibliotek

Hjorthagens bibliotek lämnar Artemisgatan och öppnar upp i större lokaler i Norra Djurgårdsstaden.

  • Publicerad 20:00, 28 nov 2019

– Jag tror det här kommer bli ett lyft för hela området.

Orden kommer från stadens kulturborgarråd Jonas Naddebo (C). Vi befinner oss i Norra Djurgårdstaden, närmare bestämt på Bobergsgatan 81. Än så länge är lokalerna tomma men snart ska de fyllas med både böcker och diverse programpunkter. Naddebo pratar om att skapa en mötes- och inspirationsplats där böckerna har sin givna plats, men där de kompletteras av andra inslag.

– Vi kommer alltid ha böcker kvar på våra bibliotek, men de måste även rymma ljudböcker och digitala medier. Det är förlegat att enbart se till hur många titlar som ryms i ett bibliotek. Att bara trycka in fler böcker ger inte per automatik fler besökare, så är det. Men se till exempel språkkaféet i Kungsholmens bibliotek, där är det alltid fullsatt. Så det finns ett sug. Men att tänka sig att människor ska gå till en specifik plats bara för att leta efter böcker är inte framtiden, menar han.

Kulturskolan stänger lokal på Östermalm

Än så länge är lokalerna tomma. Foto: Sacharias Källdén

Hjorthagens bibliotek lämnar Artemisgatan och öppnar upp i större lokaler i Norra Djurgårdsstaden, Bobergsgatan 81. Foto: Sacharias Källdén

Hjorthagens bibliotek på Artemisgatan, som öppnade redan 1957, är utdömt både på grund av dålig tillgänglighet och bristande brandsäkerhet. Istället för att göra en totalrenovering av lokalerna väljer staden nu att flytta biblioteket till helt ny adress, vilket väntas klubbas i Kulturnämnden den 10 december.

Förutom att alla tillgänglighets- och brandsäkerhetskrav uppfylls får biblioteket dessutom fler kvadratmeter. Från dagens 95 kvadratmeter till 140. Dessutom finns det ytterligare en positiv aspekt, påpekar Martin Hafström, biträdande stadsbibliotekarie.

– Alla våra bibliotekslokaler används till förtidsröstning utom en och det är den i Hjorthagen, på grund av den dåliga tillgängligheten, säger han.

I september 2020 ska biblioteket ha lämnat Artemisgatan och redan i vår får de tillgång till de nya lokalerna. Både Naddebo och Hafström är försiktiga med att uttala sig om det nya bibliotekets inriktning eller öppettider och framhäver istället vikten av att kunna vara flexibel och lyssna till de behov som finns i området.

Däremot är båda övertygade om att det här är en bra adress för biblioteket och att det är nödvändigt med större och bättre lokaler.

– Det sker en stor befolkningsökning i området och då behöver även biblioteket växa. Det är ett område som kommer fortsätta utvecklas. Det är stökigt här nu, men biblioteket kommer vara en naturlig del i Norra Djurgårdsstaden och en plats där alla kommer känna sig välkomna, säger Naddebo.

Det nya biblioteket väntas invigas tidig höst 2020.

Snart öppnar Stockholms nya kulturcentrum