Hit ska Slakthusområdet flytta

Farsta och Larsboda står högt i kurs när Slakthusområdet flyttar. Före sommaren väntas staden ta beslut om området som kan ge många nya jobb i Söderort framöver.

  • Publicerad 12:05, 26 feb 2015

Vi tänker att det ska bli ett modernt matcentrum som är välkomnande och öppet.

Slakthusområdet har försett Stockholm med kött i över ett sekel. Runt år 1900 fanns drygt 100 privata slakthus i Stockholm.

Eftersom det var dålig hygien på flera av dem beslutade man att samla all slakt i ett modernt slakteri i Enskede. År 1912 invigdes Slakthusområdet.

Nu ska området göras om till bostäder och då behöver företagen som finns där någonstans att ta vägen. Därför vill man bygga upp ett nytt, toppmodernt livsmedelscentrum och bästa platsen för det är, enligt staden, Farsta. Platsen man tänker sig är intill dagens företagsområde i Larsboda, där det idag är ett grustag, och centret får en yta på totalt 50 000 kvadratmeter för industri och kontor.

Hittills har cirka 25 företag sagt att de vill flytta till Larsboda. Det handlar främst om företag som jobbar med partihandel av kött och chark i olika former, styckning (det sker ingen slakt i området längre) och förädling, men också andra livsmedel. Tillsammans har de runt 1 000 anställda.

Fler jobb till området

Ordförande i Farsta stadsdelsnämnd, Lars Bäck, (V), är glad över att staden väljer att utreda Farsta för sitt nya matcentrum.

– Slakthusområdet har en blandning av små och stora företag, både familjeägt och större kedjor, och den blandningen är lockande att få till Farsta, säger han.

Lars Bäck tror att ett livsmedelscentrum kommer att gynna de boende i Söderort på flera sätt, ett är med nya jobb.

– Det kommer hit ett antal nya arbetsplatser och det kommer att uppstå rekryteringsbehov sett över tid, det är jag säker på.

Många av de tjänster som kommer att finnas i det nya livsmedelscentrat kräver inte så hög, eller ens någon, akademisk utbildning.

Det är bra, menar Thomas Kultti, näringslivssekreterare i Farsta, eftersom det ger större chans till arbete.

Det nya matcentrat kan också ge ringar på vattnet, tror han, genom att företagen behöver hjälp med olika typer av service, som reklam, ekonomi med mera.

– Den typen av företag kommer kanske också att välja att slå sig ner här, säger han. 

Önskemålen från Farstas stadsdel när det nya industriområdet planeras är att man ska ta hänsyn till boende i stadsdelen när det gäller trafik och buller.

– Vi vill inte ha ett klassiskt, slutet industriområde. Vi tänker mer att det ska bli ett modernt matcentrum som är välkomnande och öppet, säger Thomas Kultti.

– Det finns ju en hajp kring mat just nu och konsumenterna har helt andra krav på vad man vill ha jämfört med 10-15 år sedan, och det här ger utrymme för nya produkter. Det är väldigt spännande, tillägger han.

Miljövänliga lösningar

Just nu utreder staden, tillsammans med företagen, hur stora ytor varje företag behöver och vilken typ av lokaler de vill ha. Andra frågor att lösa är hur man ska kunna köra fram och tillbaka med tunga transporter på bästa sätt och att anläggningen ska leva upp till de krav som ställs på lokaler där livsmedel hanteras år 2015. Det nya livsmedelscentrumet kommer att få moderna och miljövänliga lösningar, bland annat för kyla. Ett gemensamt fryshus planeras, även gemensam hantering av avfall.

Företag i Slakthusområdet som tidningen har pratat med tidigare, säger om flytten att de ser fram emot nya, fräscha lokaler och att det kan fungera bra. Före sommaren väntas Stockholms stads politiker fatta ett inriktningsbeslut om Larsboda.

Larsboda livsmedelscentrum

Vad: Ett nytt företagsområde anpassat för livsmedelsföretag. Industri- och kontorslokaler om cirka 50 000 kvadratmeter.