HINDRAR. Riskgrupper ska få läkemedel som förebygger hiv. Foto: Mostphotos

Hiv-medicin till riskgrupper

  • Publicerad 11:31, 7 aug 2018

Läkemedel för att förebygga hiv ska erbjudas till riskgrupper inom Stockholms län med start i oktober. Kostnaden för medicinen, Preexpositionsprofylax (PrEP), blir 2 250 kronor per år enligt högkostnadsskyddet. Omkring 200-250 personer i länet kan bli aktuella för att få medicinen. Det är NT-rådet inom Sveriges Kommuner och Landsting som rekommenderat läkemedelsförmånen.

– Vi ska förebygga hiv på alla sätt vi kan. Därför gläds jag över att vi äntligen har fått nationella rekommendationer om hur vi ska använda PrEP för att förebygga hiv bland riskgrupper, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.
 
 

Stockholm Direkt