Höga halter av kvicksilver hittades på golfbana

Ellevio skulle gräva ner kablar på en golfbana i Danderyd när en blågrön fläck dök upp i jorden. Prover togs – som visade att koncentrationen av kvicksilver var 84 gånger så hög som vad som betraktas som farligt avfall.

  • Publicerad 16:19, 14 jan 2019

Det var i november 2018 som Ellevio arbetade med grävning på Stockholms golfklubb. Plötsligt såg de som arbetade med grävningen en blågrön fläck i jorden. En miljökontrollant tillkallades som  kontaktade Danderyds kommun.

– De som arbetade med grävningen och miljökontrollen var väldigt professionella och skickade snabbt in en saneringsanmälan till kommunen. Det var lite tursamt att de observerade missfärgningen av jorden, säger Niklas Plobeck, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Man tog prover på missfärgningen. Vad man upptäckte var kvicksilver – och det i enormt hög koncentration. Det finns riktlinjer som säger att vid 500 milligram per kilo jord kliver man överskrids gränsen till farligt avfall. På missfärgningen i golfbanan var halten 42 000 milligram per kilo. Det innebär att gränsen för farligt avfall slogs med 84 gånger. Även jordmassor nära missfärgningen visade höga halter; där var det 1 100 milligram per kilo.

– Ja, det var en lokal förorening med väldigt höga halter. Man gjorde en sanering omgående av det här området och fick bort den lokala föroreningen helt och hållet. Det gick mycket smidigt, säger Niklas Plobeck.

Prover togs på andra ställen där man grävt, men där var kvicksilverhalterna låga.

Kan ha varit förråd

Varför föroreningen finns där är det ingen som vet.

– Vi har ingen aning om hur den kommit dit. Det kan ha varit någon lokal användning av kvicksilver långt tillbaka i tiden. Det har varit någon form av förråd där, om vi går tillbaka till 50-talet. Jag skulle gärna göra mer detektivjobb, men det finns inte resurser till det, säger Niklas Plobeck.

Jorden fraktades till en godkänd avfallsanläggning.

– Där ser man på olika lösningar, som en speciell sorts deponi.

Platsen ligger ganska nära Kevingeskolan. Kan barnen ha skadats?

– Nej, det tror jag inte, föroreningen var lokal och låg långt inne på golfbanan på mer än en meters djup, säger Niklas Plobeck.

Kan golfarna ha påverkats?

– Nej jag tror inte det, i och med att det låg så långt nere i marken.

Stockholm Direkt