Högalidskyrkan på Södermalm är i behov av en stor renovering. Men församlingen saknar pengar för att täcka kostnaderna. Foto: Mostphotos

Högalidskyrkan måste renoveras – 80 miljoner saknas

Högalidskyrkan är i behov av en stor renovering – ett projekt som väntas kosta drygt 100 miljoner kronor. Men så mycket pengar har inte församlingen, som nu kan tvingas ta lån.

  • Publicerad 12:00, 30 jul 2019

Högalidskyrkan har bristande brandsäkerhet, elsystem och avloppssystem. Även väggar och tak är i behov av renovering. I fjol fick församlingen 17 miljoner kronor i så kallad kyrkoantikvarisk ersättning, ett statligt bidrag för att det kyrkliga kulturarvet ska förvaltas.

Stödet ges med villkoret att renoveringen påbörjar senast i december 2020. Men preliminära beräkningar visar att 100 miljoner kronor skulle krävas för att täcka renoveringsbehovet, enligt Högalidsskyrkans kyrkoherde Gunilla Lindén. Då är en eventuell ombyggnad av samlingslokaler inte inräknad.

– Att staten skulle gå in och finansiera kyrkans behov är en vanlig missuppfattning. Varje enskild församling ansvarar för att finansiera till exempel en renovering och ytterst är det medlemsavgiften som finns att tillgå, säger hon. 

Stor snopp chockerar i svenska kyrkan

Under hösten ska kyrkorådet fatta beslut om renoveringen och nu diskuteras möjligheterna till finansiering. Exakt hur mycket pengar församlingen behöver är i dagsläget oklart, enligt Gunilla Lindén.

– Medlemsavgiften täcker inte kostnaderna. Om församlingen beslutar att genomföra renoveringen behöver resterande del finansieras på annat sätt, säger hon och fortsätter:

– Det kan bli aktuellt att ordna en insamling och att låna pengar. Dessutom behöver vi fortsatt söka externa medel, till exempel kyrkoantikvarisk ersättning.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Till hösten invigs Högalidskyrkans kolumbarium, alltså valvet där gravurnor förvaras, och urnlunden efter en renovering. De har bland annat ljussatts och tillgänglighetsanpassats.