En första planering visar förskolan i rosa, skolan i rött och äldreboendet i vitt. Foto: SISAB

Högdalen kan få grundskola för 900 elever

Staden planerar för en ny, stor grundskola i Högdalen med plats för 900 elever. Men den ska inte stå klar förrän tidigast år 2025.

  • Publicerad 11:50, 25 apr 2019

SISAB har fått i uppdrag att utreda om det går att bygga en ny förskola och skola i Högdalen. Skolan är tänkt som en F-9-skola för 900 elever och förskolan planeras med åtta avdelningar, alltså runt 200 barn. Platsen är ett område mellan Ripsavägen och Bälingevägen, där det idag ligger ett äldreboende. Intill skolan planeras ett nytt vård- och omsorgsboende och seniorboende.

Saknas lämpliga tomter

Det hela är en överenskommelse mellan SISAB, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen och Micasa. Micasa, som äger stadens äldreboenden, har som sagt redan ett vård- och omsorgsboende på platsen, där det också ryms en förskola med sex avdelningar. Men byggnaden är sliten och behöver därför ersättas med en ny, enligt staden.

Det planeras mycket bostäder i Högdalen men det saknas lämpliga tomter för skola och förskola, enligt staden. En utveckling av den aktuella fastigheten kan därför möta det behov av elevplatser som kommer att uppstå i området, säger de.

Micasa beräknas kunna lämna befintlig byggnad tidigast 2022, så alltihop kan vara färdigt tidigast 2025-2027.