Södertörns högskola i Flemingsberg. Foto: Arkivbild

Högskola kritiseras efter domen mot Arnault

I december dömdes kulturprofilen Jean-Claude Arnault för att ha våldtagit en professor på Södertörns högskola. I en utredning kritiseras nu högskolans ledning för hur man hanterade anmälan, berättar SVT.

  • Publicerad 09:32, 16 maj 2019

Södertörns högskola hade under två decennier ett samarbete med Jean-Claude Arnault och hans kulturklubb Forum. I november 2017 publicerade DN 18 kvinnors vittnesmål om Arnault, eller Kulturprofilen som de då kallade honom. Om de sexuella övergrepp och trakasserier som han utsatt dem för.

I december dömdes han till 2,5 års fängelse för att ett fall av våldtäkt mot en av Södertörns högskolas forskare.

Trots att den kvinnliga forskaren anmälde Arnault hösten 2017 och berättade om händelsen för sin handledare skrev högskolan senare i ett pressmeddelande att inga av kulturprofilens kränkningar hade drabbat högskolans medarbetare.

Fick inte ny handledare

Efter att detta uppdagades i medierna och skarp kritik riktades mot skolan tillsattes en arbetsmiljöutredning. Den blev klar i december, men har till stora delar blivit sekretessbelagd.

SVT har tagit del av delar av utredningen som tidigare varit otillgängliga. I rapporten kritiseras högskolans rektor Gustav Amberg och en framstående filosofiprofessor, som var den drabbade forskarens handledare vid tiden för anmälan – och även nära vän till Jean-Claude Arnault, berättar SVT.

Dels dröjde det fyra månader innan forskaren fick en ny handledare och dels dröjde det lång tid innan högskolan ändrade sitt pressmeddelande om att ingen medarbetare hade drabbats, trots att forskaren påpekade felet omedelbart efter att det publicerats. Det krävdes enligt rapporten ett halvår av upprepade påtryckningar innan pressmeddelandet ändrades.

Den tidigare handledaren menar enligt SVT att pressmeddelandet formulerades på det sättet för att han hade ett tystnadslöfte gentemot forskaren, medan forskaren menar att hennes behov av anonymitet har utnyttjats i en medial strategi.

Till SVT säger rektor Gustav Amberg att han har bett om ursäkt till skolans anställda för hur detta har hanterats.