Saknas tidsplan. När Ålstaskolans högstadium kan finnas på plats i Barkarbystaden beror på hur befolkningsprognosen kommer att se ut framöver. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Högstadium i Barkarbystaden dröjer – på obestämd tid

Den planerade Ålstaskolan i Barkarbystaden ska byggas i två etapper. Men när ett högstadium kan vara på plats finns det ingen plan för. Något som oroar föräldrar i området.

  • Publicerad 11:38, 13 jan 2020

I dagsläget finns inget högstadium i Barkarbystaden. Och som JärfällaDirekt flera gånger rapporterat har det uppstått platsbrist när blivande högstadieelever i området önskat skola inför årskurs sex.

Nu är planen att bygget av Ålstaskolan ska dra igång under året. Den ska byggas i två etapper, där förskola samt årskurs F-6 kommer först, och ska stå klar 2022. Men när etapp två – där högstadium ingår – ska vara färdig, finns det ingen tidsplan för. Något som väcker oro och frustration bland föräldrar.

– Vi har blivit lovade en långsiktig lösning, och flyttade hit i tron om att ett högstadium skulle komma på plats. Vi kan tänka oss en baracklösning, bara våra barn slipper bussas iväg till skolan, eller ha en osäker skolväg, säger Sepideh Elmby, en av föräldrarna.

Planen: Så ska skolbristen i Järfälla lösas

För få elever

Att tidsplan saknas beror på att det inte finns tillräckligt med elever för att fylla ett högstadium i Barkabystaden de närmaste åren, enligt kommunens prognos.

– Det skulle göra att högstadiet i Ålsta i princip skulle stå tomt. Vi skulle inte kunna fylla en skola inom en nära framtid. Jag förstår att föräldrar vill ha en skola nära, men jag måste ta ansvar för helheten. Vi kommer att följa befolkningsprognosen nära, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Järfällas skolor ska till hösten omorganiseras så att årskurs sex ingår i mellanstadiet, istället för i högstadiet. Planen är då att det frigörs högstadieplatser i befintliga skolor – vilket ska lösa platsbristen.

I och med det kommer det finnas platser i Björkeby och Tallbohov för Barkarbystadens elever.

– När det gäller högstadiet får man räkna med att förflytta sig i högre grad än när man är yngre, och det kommer finnas platser i våra högstadier de närmaste åren. Men jag förstår den oro man kan känna när man bor i Barkarbystaden om hur det blir längre fram, innan Ålstaskolan finns, säger Anneli Jeppsson, verksamhetschef skola i Järfälla.

Så får barn tycka till när det ska byggas i Järfälla

Kräver en plan

Tillbaka till föräldrarna i Barkarbystaden, så jobbar de nu på en namninsamling där de kräver en högstadieplan. De vill också arrangera att möte med politiker och tjänstepersoner från barn- och ungdomsförvaltningen.

– På Barkarbystadens hemsida står det att du blir granne med natur, förskola och skola. Men det är falsk marknadsföring. De som flyttar in är barnfamiljer i tron om att faktiskt finns förskolor och skolor här, säger Sepideh Elmby.

Ålstaskolan

✓ Ålstaskolan ska byggas i två etapper, och den första planeras dra igång under 2020. I den etappen ingår förskola och årskurs F-6, som ska stå klar 2022.

✓ I etapp två ingår högstadium, men tidsplan för när den delen ska stå klar saknas i nuläget. Det beror på att kommunens nuvarande befolkningsprognos över de närmaste åren, inte visar ett tillräckligt stort elevunderlag för ett högstadium i Barkarbystaden.

✓ Under hösten 2020 får Karlslunds förskola i Barkarbystaden en till våning, som till att börja med ska göra plats för en förskoleklass. Karslunds förskola blir då en del av Ålstaskolan.

Visa merVisa mindre