Föräldrar är oroliga för hur det ska bli om hastighetsgränsen höjs på sträckan: "Folk kör som galningar" Foto: Mikael Andersson

Höjd hastighet på Duvbovägen var misstag

Förra veckan rasade Bromstensbor när hastighetsbegränsningen på Duvbovägen plötsligt ändrades från 30 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen. Skyltarna hade dock satts upp av misstag och täcktes senare över – men bara för ett tag.

  • Publicerad 11:19, 10 okt 2019

Längs Duvbovägen i Bromsten ligger både skolor, förskolor och en idrottsplats. SpångaDirekt har tidigare rapporterat om att många upplevt en otrygghet på sträckan, som av någon kallades för "Bromstens Autobahn".

Förra veckan hörde upprörda läsare av sig angående en farthöjning på vägen – och i lokala Facebookgrupper hade många reagerat på detsamma.

Det visade sig dock handla om ett misstag.

– Skyltarna skulle aldrig ha satts upp, och täcktes över igen efter något dygn. Det var den mänskliga faktorn som låg bakom och det är olyckligt att det blev så, säger Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret. 

Kommer höjas längre fram

Så småningom är dock tanken ändå att höja hastigheten på sträckan. 2015 klubbade trafiknämnden i Stockholms stad igenom ett beslut om nya hastighetsgränser, där 30-, 40- och 60-vägar kommer att vara standard, med målet att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vissa delar av Duvbovägen ska enligt förslag omvandlas från 30-sträckor till 40-sträckor. Men först väntar en utredning i frågan, enligt Erik Söderberg.

– Vi är medvetna om att Duvbovägen är en hårt trafikerad sträcka där ett stort antal barn rör sig. Därför är tanken att behålla hastighetsgränsen 30 på de bitar som ligger vid skolor och förskolor men öka hastigheten på resterande sträckor, säger Erik Söderberg.   

Oro bland föräldrar

Inför en ökning kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder att installeras på utvalda platser.

– Arbetet på sträckan kommer, om förslaget går igenom, att påbörjas nästa år. Det kommer att bli busskuddar, avsmalningar och mittrefuger så att sträckan känns trygg ändå. Hastigheten höjs bara på sträckor som vi bedömt kan klara av det, säger Erik Söderberg.

Bland föräldrar till barn som rör sig i området har de kommande ändringarna ändå väckt stor oro.

– Sträckan är redan väldigt hårt trafikerad och det är många som inte alls följer hastighetsbegränsningarna, det är obehagligt. Folk kör som galningar. Det känns konstigt att det ens finns en tanke på att höja hastigheten, säger Fatima Berthelsen, ordförande i föräldraföreningen på Ellen Keyskolan, och fortsätter:

– Det bästa tycker jag vore om föräldrar kunde sluta köra sina barn till och från skolan, lära dem trafikvett och låta dem gå eller cykla. Det vore nog säkrare för alla.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt