”Höjd taxa kan drabba Solnaborna”

Flera kommuner har hittills sagt nej till det som Käppalaförbundet anser vara nödvändiga investeringar i det kommungemensamma reningsverket. Notan för ett eventuellt investeringsstopp kan läggas på Solnaborna, befarar MP.

  • Publicerad 15:26, 3 aug 2017

”Det blir inga stora miljö-katastrofer.

Käppala reningsverk på Lidingö tar hand om avloppsvattnet åt elva kommuner, däribland Solna.

Nu vill Käppalaförbundet utöka låneramen från 1,4 miljarder kronor till 2,2 miljarder kronor. Reningsverket behöver renoveras, få utökad kapacitet och anpassas till dagens lagstiftning med högre miljökrav.

Samtidigt finns ett förslag om att ansluta Vaxholm och Österåker till förbundet.

”Bägge dessa ärenden är tidskritiska på grund av olika omständigheter och beslut behöver fastställas i början av 2018 hos samtliga medlemskommuner för att undvika allvarliga konsekvenser för förbundets verksamhet”, skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Käppalaförbundets ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Lidingö kommun, i ett underlag inför en förankrings- och samrådsprocess.

Solnas representanter i Käppalaförbundets styrelse och fullmäktige har sagt ja. Men de styrande politikerna i kommunen vill inte godkänna en utökad låneram.

”Innan det kan vara aktuellt måste samråd ske med ägarna/medlemmarna och det måste tydliggöras vilka investeringar som avses genomföras, som kräver utökad låneram”, enligt en tjänsteskrivelse från stadsledningsförvaltningen.

Solnatopparnas inställning kan få negativa konsekvenser både för bostadsbyggande och för miljön i regionen, enligt Miljöpartiet. De befarar att ett nej i värsta fall kan leda till att redan beställda investeringar inte går att betala.

Under hösten tas frågan upp igen, efter att synpunkter på beslutsunderlaget har samlats in från medlemskommunerna. Beslut i förbundsfullmäktige fattas 17 oktober och därefter ska respektive kommunfullmäktige ta ställning fram till 28 februari.

Frågan har varit uppe på bordet i snart ett år, påpekar Bernhard Huber (MP), oppositionsråd.

– Det verkar vara allvarlig kommunikationsbrist. Jag ser inga giltiga skäl att fortsätta blockera de här förändringarna, säger han.

Enligt Miljöpartiet kan det bli tal om att avloppstaxan höjs med 25 procent för att få ihop driftbudgeten och då hamnar notan på villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, anser att oron är obefogad. Solna vill tillsammans med sex andra kommuner ta fram en second opinion kring kostnaderna.

Några stora förseningar ser han inte att det kommer handla om och avfärdar de befarade riskerna att notan hamnar på kommuninvånarna i form av höjda avgifter. Att inte kunna vänta någon månad och istället slarva med beräkningarna vore snarare oansvarigt, enligt honom.

– Det är en otroligt stor grej, vi kan inte bara titta på och hoppas att det löser sig. Det blir inga stora miljökatastrofer, säger Pehr Granfalk.

MER Käppalaförbundet

Elva kommuner har i dag gemensamt ansvar för reningsverket på Lidingö: Solna, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Danderyd, Lidingö, Nacka, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö.

Organisatoriskt ser Käppalaförbundet ut som
en kommun.

Nu pågår en process för att utöka låneramen till 2,2 miljarder kronor och för att ansluta Vaxholm och Österåker till förbundet.

Beslut om att utöka låneramen till mer än 1,4 miljarder kronor måste enligt förbundsordningen godkännas av respektive medlemskommun.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Fler nyheter i Vi i Solna

60 års kamp för kvinnor inom polisen

Nyheter ”Männen kallade oss attrapper” Männen på stationen vägrade jobba med dem. De kallades "attrapper", och de som blev gravida löd under öknamnet "halvpoliser". Nu är det 60 år sedan de första kvinnliga poliserna började patrullera...fredag 14/12 16:29

Tre viktiga vårdförändringar under 2019

Nyheter Det här har klubbats i landstingets budget för Stockholm Landstingets budget är nu beslutad och klar. Här är tre vårdsatsningar som ska genomföras.fredag 14/12 7:00