Under året har Mälarstråket breddats från Solnavägen mot Frösundaleden. Från vänster Bernhard Huber (MP), Marianne Damström Gereben (L), Pehr Granfalk (M) och Magnus Persson (C). Kristdemokraternas Samuel Klippfalk kunde inte medverka på bilden på grund av sjukdom. Foto: Leif Oldenburg

Höjda p-böter efter årskiftet

Ingen skattehöjning – men redan från årsskiftet höjs avgifterna för felparkerare i Solna. Det är det omedelbara resultatet av den första blågröna budgeten på över 25 år.

  • Publicerad 08:58, 2 nov 2018

Det är lättare att höja taxan för människor som gör fel.

Redan den 1 januari höjs p-böterna i Solna. Högsta belopp blir 1 200 kronor. Foto: Leif Oldenburg

De tidigare allianspartierna M, L, C och KD har nu fått en ny partner i MP. När huvuddragen i nästa års budget presenterades vid en pressträff var det ingen som ville tala om de hårda ord som utväxlats under fyra års debatter i fullmäktige och under valrörelsen. I stället nämndes ord som ”konstruktivt”, ”pragmatiskt” och ”positiv process”.

– Vi gick till val på att få ett nytt styre i Solna. Och på sätt och vis kan man väl säga att det blev så, säger Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber som menar att partiet lämnat ”gröna avtryck” i budgeten.

Han nämner framför allt den klimatstrategi som nu ska tas fram och omfatta i princip alla stadens verksamheter.

Cykelplanen

Satsningen på att fortsätta arbetet med cykelplanen får 15 miljoner kronor nästa år mot tio miljoner i år.

– Vi kommer att åtgärda fler sträckor än i år. Vilka är inte bestämt, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Fem miljoner kronor läggs på att säkerställa vattenkvaliteten i Brunnsviken.

Skolpengen höjs med två procent och fem miljoner kronor anslås till en riktad satsning för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan.

– Mycket av pengarna kommer att gå till årskurs 4–6. För årskurs 9 verkar trenden ha vänt uppåt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L).

Nytt äldreboende

Planeringen för ett nytt äldreboende i norra Solna fortsätter. Det kan ta fem till sju år innan boendet står färdigt. I strategin för Enköpingsvägen nämns området vid den rivna Bagartorpsskolan som ett tänkbart alternativ.

– Det är ett alternativ men vi har inte låst oss vid en plats ännu, säger omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD).

Klart är i alla fall att felparkerare i Solna kommer att få betala mer redan efter årsskiftet. Lägsta avgift höjs från 300 till 500 kronor, en p-bot på 500 kronor kommer i framtiden kosta 750 kronor och det högsta beloppet höjs från dagens 1 000 kronor till 1 200 kronor.

– Det är lättare att höja taxor för människor som gör fel än att höja skatten för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Översyn

Arbetet med att se över hela parkeringssystemet i Solna ska avlutas under året. Det handlar bland annat om taxorna för boendeparkering och besöksparkering. Nuvarande nivåer har gällt sedan 2012 och mycket talar för en höjning.

De miljoner som nu som nu landar inom olika områden kommer att få konkret innehåll när de politiska besluten tas i nämnderna.

– Vi jobbar vidare med många frågor. I dag vet vi ju inte ens vilken regering som ska styra det här landet, konstaterar Bernhard Huber.

Mer ur budgeten

Totalt omfattar budgeten för 2019 drygt tre miljarder kronor, 74 miljoner mer än i år.

Tekniska nämnden får fyra miljoner kronor för att förbättra stadsmiljön.

En särskild trygghetssamordnare anställs, som ska utveckla samarbetet mellan exempelvis grannsamverkan och nattvandrare,

I fråga om idrottsanläggningar läggs ett särskilt fokus på att Bergshamra IP.

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer.

En plan tas fram för att i samarbete med Sundbybergs kommun utveckla Ursviks friluftsområde.

Förutsättningarna för att minska trafikbuller i Bergshamra, Frösunda och Ritorp utreds.

En ny kommunal badplats anläggs i första hand i Frösundavik och i andra hand på en annan lämplig plats i Brunnsviken.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.