Prishöjning. Nya regler för för hur hushållssopor ska hanteras har lett till ökade kostnader för hämtning. Foto: Mostphotos

Höjt pris och nya regler för sophämtning

I höst kommer mat- och restavfall hämtas som oftast varannan vecka i Järfälla, samtidigt som priserna höjts. "Det är totalt galet", säger Viksjöbon Rolf Brander, som får betala mer för färre hämtningar.

  • Publicerad 11:48, 4 aug 2020

I juni i år gick ett brev ut till boende i villa, radhus och parhus i Järfälla om att en ny avfallstaxa ska införas. Den nya taxan ökar kostnaden för avfallshantering för hushållen med ungefär 20–30 procent.

Samtidigt slutar rest- och matavfall att hämtas vid behov. Istället införs intervallstömning, vilket betyder att mat- och restavfall istället hämtas varannan, var fjärde eller var sjätte vecka.

Ökade kostnader

De nya bestämmelserna fick Viksjöbon Rolf Brander att reagera.

– Jag har behovstömning, men nu kommer avfallet hämtas som oftast varannan vecka, vare sig man vill eller inte. Det går inte när det gäller matavfall, det kommer lukta fan efter en vecka, säger han.

Samtidigt, menar Rolf Brander, kommer han behöva betala över det dubbla för sin sophämtning mot vad han tidigare betalat.

– Det är totalt galet.

Nya regler

De nya bestämmelserna beror på att ett nytt avtal med en entreprenör har upphandlats, och att Järfälla kommun enligt avfallslagen nu måste erbjuda samtliga medborgare möjlighet att samla in matavfall.

Det innebär större omkostnader, menar Marcus Gry (M), ordförande i tekniska nämnden i Järfälla.

– De som sorterar ut matavfall har tidigare haft rabatt på hämtningskostnaden. Den tas bort när det nu blir obligatoriskt, så det är de hushållen som ser den största prisökningen, säger han.

Obligatoriskt. Numer finns det krav på alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Foto: Mostphotos

Färre turer för sopbilen

Den nya intervallstömningen införs för att sopbilarna ska åka färre rutter och minska utsläpp och kostnader för hämtningen.

– Hade vi haft kvar behovstömningen hade de nya reglerna för hur avfall ska hanteras gjort att det hade blivit ännu dyrare för folk. Det var en trade off mellan kostnad och oangelägenhet, säger Marcus Gry.

De nya reglerna kommer börja gälla för en- och tvåbostadshus 1 oktober i år och för flerbostadshus 2021.

Nya avfallstaxan

En- och tvåbostadshus med enskild hämtning, kostnad per år.

Grundavgift: 950 kr

Hämtning rest- och matavfall varannan vecka (140 liter): 1070 kr

Totalt: 2020 kr

Visa merVisa mindre