STADSDELSDIREKTÖR. "Man slås av att det är en arbetsplats med väldigt många engagerade och kompetenta medarbetare", säger Susanne Leinsköld om sitt nya jobb i Rinkeby-Kista.

Hon är ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista

Susanne Leinsköld. Så heter den nya stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista, som tillträdde förra veckan. Och hon vill arbeta för att stadsdelen blir uppmärksammad för alla goda och positiva saker som sker.

  • Publicerad 14:15, 24 maj 2019

Susanne Leinsköld har jobbat länge i Stockholms stad, nu senast som stadsdelsdirektör i Skärholmen. Sedan någon vecka är hon stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista. Vi passade på att ställa ett par frågor, efter att hon varit på posten i drygt två veckor.

Varför ville du ha det här jobbet?

– Jag tycker att det är otroligt spännande att få jobb i en stadsdel. Det här är den tredje stadsdelen jag jobbar i. Här kan man faktiskt göra skillnad, för människor som har sådana livsförhållanden att de behöver hjälp.

Hur fick du jobbet? Varför tror du att det blev just du?

– Jag blev headhuntad från mitt förra jobb. Jag tror att det dels beror på att jag har lång erfarenhet, och dels på att jag har mycket fokus på utveckling. Jag har jobbat mycket med utvecklingsfrågor i min tidigare stadsdel. Vad kan man göra bättre, för att nå bättre resultat?

Har du några särskilda visioner eller ambitioner för arbetet i Rinkeby-Kista?

– Först måste jag lära känna stadsdelen ordentligt, innan jag kan svara på den frågan. Men jag tror att fokus måste vara att utveckla den så att stadsdelen blir uppmärksammad för alla goda och positiva saker som sker. Fokusera på det positiva, så att man börjar tänka på stadsdelen som spännande och intressant.

Vad tror du är den största skillnaden mellan denna arbetsplats och din förra, i Skärholmen?

– Jag tror inte att skillnaderna är jättestora. Bägge ligger i ytterstaden, och har mycket bebyggelse som kom till under sjuttio- och åttiotalet. Bägge ligger väldigt naturskönt. Men jag tror att en skillnad är att civilsamhället har en ännu starkare betydelse här, än i Skärholmen.

Vad är ditt första intryck av arbetsplatsen?

– Man slås av att det är en arbetsplats med väldigt många engagerade och kompetenta medarbetare. Det är framför allt dem jag har hunnit träffa hittills. Men i den mån jag har hunnit träffa representanter för civilsamhället så ser jag samma sak där.

Stockholm Direkt