Engagerad. Lena Renman vill rädda Brommas blåsippor genom att flytta dem till säkrare ställen. Foto: Privat

Hon bryter mot lagen för att rädda blommorna

Byggen hit och byggen dit. Bromma växer och blir större, vilket gör att blåsipporna ibland verkar glömmas bort. Det menar Nockebyhovsbon Lena Renman som därför infört en egen räddningsaktion.

  • Publicerad 16:39, 12 maj 2020

När Lena Renman flyttade till Nockebyhov för fyra år sedan upptäckte hon snabbt det lilla skogspartiet som i folkmun kallas för hund- och fågelskogen. En del av området kommer att försvinna när bostäder planeras byggas där, just nu grävs Tyska bottens väg upp för ledningsarbete.

Nu ska Tyska Bottens väg rustas upp

Lena såg snabbt att de blåsippor som finns där riskerar att stryka med. Hon skrev till stadsdelsförvaltningen för att påpeka detta, då blåsippor är fridlysta, men fick inget svar tillbaka.

– Blommorna har stått där länge, och jag bestämde mig för att gå och rädda några. Min plan är att när jag går ut och promenerar tar jag med en eller två och gräver ner på något annat ställe, säger Lena Renman.

"Naturen prioriteras inte"

Hon är medveten om att man inte får plocka fridlysta blommor, men menar att de annars kommer att dö om hon inte gör det. Några av blommorna har hon ställt i krukor eller mjölkpaket, i väntan på att bli nedgrävda någon annanstans. Vissa av blommorna har hon planterat runt om Tältgatan, och andra i Judarskogen.

– Jag ska även lämna några av de finare sipporna till förskolan och skolan här i Nockebyhov.

Lena Renman säger att hon inte är emot byggandet i sig, men att hon tror att naturen inte prioriteras i byggplanerna.

– Jag kan rädda blåsipporna undan förödelse och död, dit räcker min kraft och makt, säger hon.

Krävs dispens

För att gräva upp blåsippor krävs dispens. Om man vill bygga ett hus där det finns mycket blåsippor runtomkring, är nuvarande praxis att man får bygga där. Detta eftersom blåsipporna ändå skulle överleva med tanke på att de finns i området i stor utsträckning.

– Skyddet av blåsippor handlar om att se till att man inte plockar så många att de försvinner. Blåsipporna sprider sig nämligen med en långsam process, säger Helene Lindahl, artskyddshandläggare på Naturvårdsverket.

Hon säger att ett byggbolag som arbetar på en plats där blåsippor riskerar att försvinna, kan ansöka om dispens hos länsstyrelsen och säga att de vill flytta blåsipporna för att minska påverkan. Enligt Helene Lindahl skulle även Lena kunna göra likadant.

– Man får dispens om länsstyrelsen bedömer att det inte påverkar artens bevarande. Min bedömning är att hon nog skulle kunna få det, säger Helene Lindahl.

Enligt Lena Renman har hon nu ansökt om dispens hos länsstyrelsen.

Stockholms stad om blåsipporna

Emelie Maniette, landskapsarkitekt på exploateringskontoret, säger att en inventering av de ekologiska värdena har gjorts inför detaljplanen av de flerbostadshus som planeras vid Tyska Bottens väg.

– Där konstaterades bland annat blåsippor. I detta fallet bedöms inte beståndet vara så pass stort att blåsippans bevarandestatus i området påverkas negativt. (Hur andra fridlysta arter ska hanteras beror på arten och på projektet och bedöms i varje enskilt fall.), skriver hon i ett mejl till BrommaDirekt.

Visa merVisa mindre