STADSDIREKTÖR. Anna Håkansson har tagit över i maj. Foto: Ulrica Andersson/Sundbybergs stad

Hon får tre biträdande chefer

En omorganisation genomförs i kommunledningen – några månader före valet. Tre personer ska leda varsitt strategiskt område och utses till biträdande stadsdirektörer.

  • Publicerad 10:01, 6 jul 2018

Många verksamheter inom kommunen har liknande uppdrag, som nu ska samordnas för effektivisering och för att kunna skapa stordriftsfördelar. Detta behövs när staden växer, enligt ett förslag till omorganisation som nu har samverkats och riskbedömts.

"Ett ökat kostnadstryck, hantering av hundratals projekt, kompetensförsörjning där staden i stark konkurrens behöver rekrytera flera hundra nya medarbetare per år" ges som exempel på utmaningar.

Stadsledningskontoret ska delas in i tre strategiska områden som leds av varsin direktör: "tillväxt- och näringsliv", "ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen" och "HR- och kommunikation".

Istället för att kommunen har en vice stadsdirektör, kommer dessa tre direktörer utses till biträdande stadsdirektörer.

Från flera håll ser man positivt på att stadsdirektören får avlastning. Detta är nödvändigt "med bakgrund från tidigare stadsdirektörs eviga kamp om att inte hinna med allt".

Men att det tar tid för en ny organisation att sätta sig kan få konsekvenser, då arbetstid krävs och utvecklingen befaras stanna upp, lyfts i riskbedömningen.

Man befarar även att omorganisationen får medarbetare att lämna sina tjänster; "personbunden kompetens gör att förvaltningen kan tappa fart och kompetens om personer slutar".

I en kommentar skriver nyligen tillträdda stadsdirektören Anna Håkansson att man hoppas få medarbetare att stanna genom att bygga ett gott ledar- och medarbetarskap. "Naturligtvis finns alltid en risk vid förändringar att medarbetare även önskar se en annan utveckling för sig själva", skriver hon.

Att ge ytterligare stöd till stadsdirektören ska indirekt ge mer stöd till verksamheterna och minska sårbarheten.

Efter valet kan uppdelningen av de politiska nämnderna ändras, vilket ändrar förutsättningarna för stadsledningskontoret. Därför ställs frågan om det är en lämplig tidpunkt att genomföra omorganisationen med bara några månader kvar till val.

Snarare handlar det om att omorganisationen kunnat genomföras först nu, på grund av att stadsdirektörsrollen axlats av en tillförordnad under ett halvårs tid.

"Det är naturligtvis svårt att veta vad som kan hända efter höstens val. Organisationen är vid några gånger beskriven för samtliga gruppledare och mottagen väl", skriver Anna Håkansson.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Förslag om uppdelat arvode återremitterat

Nyheter Lång debatt om Socialdemokraternas förslag Efter en debatt som pågick i knapp en och en halv timme återremitterades Socialdemokraternas förslag att en av partiets två kommunalrådsposter ska fördelas på nio personer.tisdag 19/2 15:50

Få vill nattvandra i Sundbyberg

Nyheter Kämpar för att locka vuxna ut på kvällarna Sju personer har valt att viga sin tid till att nattvandra i Sundbybergs lokala delar. Men för att klara av arbetet behöver det vara fler och just nu är uppslutningen "katastrofdålig", enligt...tisdag 19/2 11:00