Miljöjuristen Gunilla Högberg Björck ska försöka få staden att flytta det planerade kraftvärmeverket i Lövsta. Foto: Mats Hedqvist/Liljewall arkitekter

Hon ska föra Västerorts talan mot Lövstaverket

I snart 30 års tid har miljörättsjuristen Gunilla Högberg Björck kämpat mot exploatering. Hon var med och räddade Ojnareskogen på Gotland och har sett till att gruvföretag måste ta större miljöansvar – och nu har hon siktet inställt på Lövsta.

  • Publicerad 16:40, 1 okt 2019

Ute i Lövsta i Hässelby har staden planer på att bygga ett kraftvärmeverk. Projektet har stött på mycket motstånd, framförallt från boende i området. Ur det motståndet föddes föreningen #Rädda Lövsta, som i somras anlitade Gunilla Högberg Björck för att föra gruppens talan.

– Under senare år har jag jobbat mycket med frågor som rör gruvor och liknande projekt, och en gemensam nämnare för de projekt jag tar mig an är påverkan på vatten. Det gäller inte bara dricksvatten, utan också vatten som är viktigt för andra levande varelser. Det gjorde att det här var nåt jag ville vara med och kämpa för, säger Gunilla Högberg Björck.

Länsstyrelsen: Brister i planen för Lövsta

Hässelbybor sluter upp för hotade Lövstabadet

Mälaren som dricksvattentäkt

En av de största farhågorna som riktats mot det planerade kraftvärmeverket är att verkets placering skulle kunna riskera Mälaren som dricksvattentäkt. Det är också den frågan som Gunilla Högberg Björck tror har störst chans att stoppa projektet.

– Jag har inte sett den färdiga ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, men jag har svårt att tro att man kan säkra att vattenkvalitén inte blir sämre, säger hon.

Hon påpekar också att de inte är emot kraftvärmeverket i sig, utan att det främst är valet av plats som de vänder sig emot.

Se bilderna: Här vill staden placera nya Lövstaverket

Väntar på ansökningar

Än är det svårt för juristen att gå vidare mot projektet, eftersom staden och Stockholm Exergi inte lämnat in alla ansökningar för kraftvärmeverket än. När de är inlämnade kommer Gunilla Högberg Björck göra ett yttrande till mark- och miljödomstolen.

Bakom sig har hon ett hundratal fullmakter från boende och intressenter.

– Jag skriver ett yttrande för de jag fått fullmakt för. Sen kommer jag föra deras talan i muntliga förhandlingar i domstol och vid eventuella överklaganden, säger Gunilla Högberg Björck.

Finns det en möjlighet att stoppa projektet?

– Jag företräder alltid den gröna sidan, och tyvärr verkar den sidan ha svårare att få gehör för sina synpunkter. Jag har varit med i gruv- och täktärenden där vi kämpat i åratal. Men om man inte försöker så får alla exploatörer som de vill. Det gäller att inte ge upp.

Gunilla Högberg Björck

Har jobbat som miljöjurist sedan 1990.

Hon har engagerat sig i kampen för att bevara Ojnareskogen på Gotland. Det fanns planer på att anlägga ett kalkbrott i området, men efter en flerårig process blev skogen istället ett så kallat Natura 2000-område. Det betyder att skogens flora och fauna skyddas.

Hon företrädde Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening i en process mot Stockholms kommun. Ärendet togs hela vägen upp till EU-domstolen som 2009 gick på föreningens linje. Det förbättrade små organisationers chanser att överklaga beslut som rör deras verksamheter.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt