Våld. Hot och våld stor för en stor del av sjukskrivningarna bland personal som jobbar inom kollektivtrafiken. Foto: Mostphotos

Hot och våld mot personal i kollektivtrafiken ska granskas

Arbetsmiljöverket gör en särskild insats mot hot och våld som riktar mot personal inom kollektivtrafiken. Totalt ska 300 arbetsplatser i landet inspekteras.

  • Publicerad 12:40, 10 feb 2020

Personal på tåg och bussar ligger över genomsnittet när de gäller anmälda arbetsplatsolyckor som lett till sjukskrivningar till följd av hot och våld. För tågvärdar är siffran ännu högre. Nu ska Arbetsmiljöverket göra en särskild insats som riktar sig mot hot och våld inom kollektivtrafiken.

– Bussförare och personal som jobbar ombord på tåg är utsatta för situationer som är särskilt riskfyllda. De ska arbeta i alla områden under alla tider, även stökiga helgnätter, och kontrollera biljetter. Därför är det viktigt att arbetsgivarna minimerar riskerna. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld på sitt arbete, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Vill se nya krav

Cirka 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken i landet som inspekteras, enligt Arbetsmiljöverket.

Där ingår inspektioner av hur arbetsgivarna förebygger hot och våld. Det kommer handla om att gå igenom riskfyllda situationer, riskbedömningar och att sätta in åtgärder som exempelvis inhyrda ordningsvakter som åker med på särskilt utsatta busslinjer och tåg.

– Linjetrafiken drivs ofta av olika leverantörer. Arbetsmiljö bör finnas med som ett krav redan i upphandlingarna, så att det finns förutsättningar för den leverantör som vinner att erbjuda en bra arbetsmiljö, säger Eva Karsten.

Anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukfrånvaro 2014-2018

Tågvärdar/tågmästare

27 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen.

Totalt antal arbetsolyckor med sjukfrånvaro: 696

Varav 187 orsakade av hot eller våld.

Buss/spårvagnsförare

19 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen.

Totalt antal arbetsolyckor med sjukfrånvaro: 2 086

Varav 390 orsakade av hot eller våld.

Källa: Arbetsmiljöverket

Visa merVisa mindre