39 procent. Snittkommunen i Sverige har ungefär 6 procent skyddad natur. Huddinge har med sina 13 naturreservat 39 procent skyddad natur. Bilden är från ett av naturreservaten, Flemingsbergsskogen. Foto: Claudio Britos

Huddinge är bäst i storstan på miljö och klimat

Tidningen Dagens samhälle har gjort en kartläggning av landets kommuner och hur de lever upp till miljö- och klimatmålen i Agenda 2030. Huddinge toppar listan över landets storstadskommuner.

  • Publicerad 13:00, 27 jun 2019

Huddinge är Sveriges bästa storstadskommun när det kommer till miljö- och klimatarbete. Det har tidningen Dagens samhälle slagit fast som har gjort en stor ranking av landets kommuner utifrån de globala målen i Agenda 2030.

Huddinges många naturreservat är en sak som har bidragit till utmärkelsen. 39 procent av Huddinges yta är skyddad natur, jämfört med rikssnittet på 6 procent, berättar tidningen.

– Vi har under lång tid satsat på naturreservat. Det handlar inte enbart om biologisk mångfald, utan även om att tillgängliggöra naturen. Naturupplevelser gör att vi mår bättre och de får invånarna att vilja ta ansvar för miljöfrågorna, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, till Dagens samhälle.

Även Huddinge kommuns höga andel miljöbilar i sin fordonsflotta och Södertörnskommunernas samordning av varutransporterna lyfts upp i artikeln.

År 2017 utsåg Huddinge till Sveriges bästa friluftskommun och 2018 utsågs kommunen till landets bästa naturvårdskommun.

Så gjordes rankingen

För att göra rankingen har Dagens Samhälle utgått från de globala målen i Agenda 2030 som alla FN:s medlemsländer har antagit. Rådet för främjande av kommunala analyser har tagit fram åtta variabler som rör kommunernas arbete med att nå målen. Inom miljö och klimat rör de utsläpp av växthusgaser, miljöbilar i kommunens organisation, miljöbilar i geografiska området, körsträcka med personbil och skyddad natur. Eftersom kommunerna har mer inflytande över vissa mål än andra har tidningen viktat dem olika.