3 av 7. Så många finns med i kommunens riktlinjer mot trakasserier. Foto: Claudio Britos

Huddinge får DO-kritik för arbete mot trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen riktar kritik mot Huddinges arbete mot trakasserier. Kommunen har inte inkluderat alla diskrimineringsgrunder i sina riktlinjer.

  • Publicerad 15:48, 27 jun 2018

Sedan januari 2017 ska arbetsgivare arbeta förebyggande för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska grundas på de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Men i Huddinge kommun har man ännu inte implementerat alla sju diskrimineringsgrunder. I de riktlinjer som finns mot trakasserier utelämnas könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder.

Diskrimineringsombudsmannen har granskat kommunens arbete och riktar nu kritik mot bristerna.

– Det är en korrekt kritik som vi naturligtvis tar till oss. Det är bara synd att de inte gjorde tillsynen några månader senare, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande.

Han syftar till att kommunen håller på att ta fram en ny handlingsplan som ska ta hänsyn till den nya lagen. I slutet av sommaren kan den vara färdigförhandlad.

Myndigheten påpekar också att det i riktlinjerna inte finns något uttalat förbud mot repressalier från arbetsgivarens sida mot en medarbetare som till exempel påtalat brott mot lagen.

Det säger lagen

Diskrimineringslagen från 2009 innehåller sju grunder för diskriminering: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.