Para finns. En del av pengarna ska gå till mer aktiviteter för unga i Flemingsberg och Vårby. Foto: Henrik Lindstedt

Huddinge får miljoner mot segregation

Staten ger Huddinge kommun 11,5 miljoner kronor i stöd till en satsning för att minska och motverka segregation. I förlängningen kan det bli tre gånger så mycket.

  • Publicerad 19:05, 7 nov 2018

Projektets syfte är ”att utjämna skillnader mellan kommundelar och skapa likvärdig service samt jämlika levnadsvillkor oavsett bostadsort i Huddinge kommun”.

Pengarna ska skjutas till Huddinges redan pågående arbete mot segregation och står på tre ben: Bostadsplanering för minskad segregation, språkutveckling i förskola och skola och förebyggande insatser för barn och ungdomar.

Treårigt statligt stöd

I slutet av oktober beviljade Tillväxtverket ett statligt stöd på nära 35 miljoner kronor till projektet över tre år. Huddinge kommun skjuter på egen hand till 3,5 miljoner kronor.

– Totalt har kommunen många miljarder i budget. Men det mesta går till verksamheternas löpande kostnader. De här pengarna kan gå till kreativitet och möjligheten att göra det lilla extra. Speciellt om vi får pengar för tre år så tror jag att det kan ha stor betydelse, säger Marcel Moritz som leder Huddinge kommuns hållbarhetsarbete.

Den första utbetalningen på 11,5 miljoner för 2018 är beslutad. Det kommer krävas nya beslut för utbetalningarna 2019 och 2020. På grund av osäkerheten kring regeringsbildningen är det alltså inte helt klart om projektet får fortsatt stöd.

Så fördelas pengarna

Bostadsplanering för minskad segregation: 2 160 000

Tidiga och förebyggande insatser för barn, unga samt yngre vuxna: 12 300 000

Språkutveckling i förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxenskola: 17 490 000

Övrigt: samhällsservice, statistik samt samordning: 2 685 000

Kommunen går in med: 3 463 500

Totalt: 38 098 500