Moduler. Foto: Claudio Britos

Huddinge i miljonbråk om modulbostäder

Fastighetsbolaget Aura Communities anklagar Huddinge kommun för att ha felaktigt gynnat ett annat bolag då ett kontrakt om modulbostäder för nyanlända upphandlades. Nu stämmer bolaget kommunen på 146 miljoner kronor.

  • Publicerad 08:43, 7 nov 2019

Huddinge kommun har hamnat i ett infekterat bråk om ett miljonkontrakt för uthyrning av modulbostäder på en tomt i Loviseberg.

Det var i slutet av 2017 som Huddinge kommun gick ut med en offentlig upphandling om ett kontrakt om att hyra ut modulbostäder i Loviseberg. Sedan tidigare har det funnits modulbostäder där för nyanlända.

Efter att ett första bolag dragit tillbaka sitt anbud vann Aura upphandlingen. Men ett halvår senare meddelade kommunen att de istället gett ett tredje bolag kontraktet, det bolag som skött de redan existerande modulbostäderna på platsen.

Kommunen menar att Aura Communities sagt att de inte hade möjlighet att teckna försäkring för boendet och att kommunen därför gett dem avslag. Men bolaget menar att de höll på att förhandla med kommunen om ett alternativt försäkringsupplägg.

Vann i kammarrätten

Bolaget överklagade kommunens beslut och vann i januari 2019 då kammarrätten slog fast att kommunen "brutit mot likabehandlingsprincipen" och att bolaget genom kommunens beslut har "riskerat att lida skada".

Bolaget fick däremot, av tekniska skäl, inte rätt om de tidigare avtalen som tecknats med det andra bolaget till ett värde av ungefär 40 miljoner. Huddinge kommun hade direktupphandlat dem eftersom de ansåg att det förelåg "synnerlig brådska" under flyktingkrisen.

Efter kammarrättens dom valde kommunen att avbryta upphandlingen eftersom de ansåg att det inte längre fanns ett behov av fler bostadsmoduler.

– Behovet uppstod under flyktingvågen, och sen blev det snabbt mättat. Det här är en process som drog ut väldigt mycket på tiden, säger Roger Himmelsköld, upphandlingschef på Huddinge kommun.

146 miljoner kronor

Aura Communities överklagade även det beslutet.

– Detta är en ren lögn och efterhandsjustering, då kommunen var redo att skriva avtal med det andra bolaget, om de hade vunnit i kammarrätten, säger Max Gustaf Segerström, internationell utvecklingschef på Aura Communities.

Domstolen menade dock att de inte kunde pröva anledningarna till varför kommunen avbröt upphandlingen, bara om de hade rätt att avbryta eller inte. Det hade kommunen.

Men det brittiska bolaget ger inte upp för det. Nu har de stämt kommunen på 146 miljoner för de skador de menar att de lidit av processen.