Det ska bli enklare för äldre att själva välja vilket äldreboende de vill bo på. Foto: Mostphotos

Huddinge inför LOV i äldreomsorgen

I veckan beslutade vård- och omsorgsnämnden om att utöka möjligheten för äldre att själva välja vilket äldreboende de ska bo på, enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

  • Publicerad 16:27, 14 maj 2020

Förutom att utöka möjligheten för de äldre att själva välja boende medför LOV att det blir enklare för privata vårdföretag att etablera sig i kommunen.

Antalet äldre kommer öka i Huddinge framöver och därför kommer fler platser på äldreboenden behövas. Enligt nämndens ordförande Karl Henriksson (KD) är det här ett steg för att möta det behovet.

– Genom att införa valfrihetssystem kan vi lättare få in fler äldreboenden i kommunen vilket gör att vi kommer vara väl förberedda. Det ger också ökade möjligheter för välfärdsföretag att verka som leverantörer i vår kommun, säger han i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet är kritiska mot beslutet. De menar bland annat att LOV försämrar möjligheten till insyn i verksamheterna. Det skriver partiet i en debattartikel.

Kommunfullmäktige ska fatta det slutgiltiga beslutet i frågan i augusti.