Huddinge kan få ny F–9-skola

Södertörns friskola i Flemingsberg vill utvidga sin verksamhet från att endast vara en 6–9-skola till att omfatta även förskoleklass till femman. "Björnkulla ska växa och vi vill vara en del av dess framtid", säger rektorn Patrik Bergman.

  • Publicerad 13:35, 30 aug 2019

Södertörns friskola har fått godkänt av Skolinspektionen att starta F–5-verksamhet. Skolan har sedan år 2000 haft verksamhet för årskurs 6 till 9 och har i dag runt 460 elever. Men nu vill de växa.

– Det kommer finnas ett behov av fler skolor i området i framtiden, eftersom det finns planer på att Björnkulla ska växa. Vi vill vara en av skolorna som är med i de tankarna, säger Patrik Bergman, rektor på skolan.

Men det är en del som behöver klaffa för att skolans planer ska bli verklighet.

Krävs ny skolbyggnad

Antalet elever i skolans nuvarande lokaler har nått sin maxgräns. För att hundratals nya elever ska få plats krävs en ny skolbyggnad.

– Vi har samtal med kommunen och Huge kring lokaler och möjligheter. Dels pratar vi om existerande lokaler som finns i området och dels om att bygga nya lokaler i det nya området, säger Patrik Bergman.

Från början var planen att öppna den nya F–5-verksamheten redan till höstterminen 2020, men eftersom samtalen med kommunen och Huge bostäder har dragit ut på tiden kommer det troligtvis att dröja längre än så.

– Vi vill inte sätta igång utan att ha ordentliga lokaler. Vi kommer ha en del möten under hösten så förhoppningsvis har vi tydligare besked runt jul.