Foto: Claudio Britos/Mostphotos

Huddinge klättrar i SKL:s skolranking

Huddinges niondeklassare har fått bättre betyg och fler än tidigare är behöriga till gymnasiet. Det visar SKL:s årliga skolranking.

  • Publicerad 18:02, 6 dec 2018

Huddinges niondeklassare kan nu titulera sig topp 50 i Sverige. I SKL:s årliga jämförelse av landets skolkommuner klättrar kommunen med fyra placeringar och hamnar därmed på plats 48 av 290.

– SKL:s öppna jämförelse förstärker den bild vi redan har och arbetar med tillsammans med grundskolenämnden och rektorerna i våra grundskolor. Det är precis den här trenden vi ser när vi analyserar våra resultat. Riket i stort har en positiv trend men Huddinge uppvisar en än bättre utveckling, säger Huddinges utbildningsdirektör Kerstin Andersson i en artikel på kommunens hemsida.

Fler pojkar behöriga till gymnasiet

I jämförelsen tittar SKL på hur väl eleverna uppnår kunskapskraven, hur många som har lägst betyg E i svenska och matte, meritvärde och gymnasiebehörighet. I fyra av fem kategorier är Huddinge bland de 25 procent som har best resultat.

Sämst lyckas Huddingeeleverna med matematiken. Men behörigheten till gymnasiet har blivit allt bättre. Gymnasiebehörigheten bland pojkar var en av de kategorier där Huddingeeleverna ökade mest.

Niornas genomsnittliga meritvärde ökade från förra året med fem poäng till 233,7. Med det placerar sig kommunen på plats 40 av landets 290 kommuner.

Sämre när facket rankar

Tidigare i höstas publicerade Lärarförbundet sin ranking. Även i den klättrade Huddinge. Men där återfinns kommunen på plats 144 i den totala rankingen. Det beror till stor del på att Lärarförbundet även tittar på lärartäthet och andel utbildade lärare. I de kategorierna tillhör Huddinge bottenskiktet.

SKL:s rankning

Rankning totalt: 48 av 290 (52)

Behörighet till gymnasiet: 62 av 290 (86)

Meritvärde i årskurs 9: 40 av 290 (41)

2017 år resultat inom parentes.