Kritisk. MoonKee Horne är ordförande för Huddinge konstnärsklubb som bland annat anordnar 1000 meter konst varje år. Foto: Henrik Lindstedt/Privat

Huddinge kommun bantar kulturen

I hela Huddinge kommun letar man med ljus och lykta efter sätt att spara in pengar inför kommande år. Nu får de planerade kulturbesparingarna kritik. "Man räknar på småsaker när Huddinge redan lägger väldigt lite på kultur", säger Huddinge konstnärsklubb ordförande MoonKee Horne.

  • Publicerad 17:11, 12 nov 2019

Huddinge kommuns ekonomi ser knaper ut kommande år, en verklighet som kommunen delar med många andra kommuner i landet. Det är något HuddingeDirekt har berättat tidigare. På grund av det kräver den politiska ledningen att alla nämnder hittar sätt att spara pengar.

Ikväll debatterar kultur- och fritidsnämnden sin besparingsplan då nästa års verksamhetsplan ska klubbas.

Förslaget som ligger på bordet innebär bland annat att Trångsunds bibliotek stängs ner nästa höst, att kommunens arbetsstipendium till konstnärer skrotas och att bidraget till studieförbundens studiecirklar minskar med 240 000 kronor per år tre år framåt.

Varför måste ni göra de här besparingarna?

– Egentligen vill vi inte lägga ner nåt. Men kommunen måste stärka sina finanser. Vi har jättestora åtaganden de kommande 20 åren och då måste vi se till att vi har resurserna som krävs. Generellt är Huddinges verksamheter dyrare än jämförbara kommuner och det måste vi komma tillrätta med, säger Bosse Källström (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kulturen är däremot något som Huddinge kommun, jämfört med andra kommuner, lägger relativt lite på. I den senaste sammanställningen över kommunernas kulturutgifter som Myndigheten för kulturanalys gjorde 2017 låg Huddinge trea från botten av alla Stockholmskommuner. Huddingeborna betalar 652 kronor per invånare och år för kultur. Som andel av hela kommunbudgeten (1,3 procent) lägger Huddinge minst i länet.

Det är något som MoonKee Horne, ordförande i Huddinge konstnärsklubb, trycker på i sin kritik mot kommunens besparingar.

– Man räknar på småsaker när Huddinge redan lägger väldigt lite på kultur. Nu vill man ta bort arbetsstipendiet för konstnärer som är på 60 000 årligen. För konstnärer betyder sådana stipendier att man kan våga ta nästa steg i sitt konstnärsskap, säger hon.

Förra året gick arbetsstipendiet till musikern Malin Sallstedt, 28, från Huddinge som använde medlen för att kunna göra klart sitt debutalbum Bloom Free i år.

11 kommuner bidrar inte alls

Huddinge kommun betalar däremot relativt mycket i bidrag till studieförbundens studiecirklar, knappt 3 miljoner kronor i grundbidrag vilket är 26,4 kronor per invånare. Huddinge är fjärde största bidragsgivaren i Stockholmsregionen. Nu är planen att närma sig länssnittet genom att sänka bidraget till drygt 2,2 miljoner med en gradvis sänkning över tre år.

– Vi har 11 kommuner i Stockholm som inte bidrar alls. Huddingeborna finansierar andra kommuners studiecirklar och det tycker jag är fel faktiskt. Nu håller regionen på att dra igång en folkbildningsstrategi, i den borde en samsyn kring att kommunerna bidrar lika mycket per invånare ingå, säger Bosse Källström.

Vänsterpartiet i Huddinge är kritiska till koalitionens förslag.

"Att avveckla biblioteket för att sedan 'på sikt' hitta nya lokaler är fel väg att gå. Behovet av bibliotek kommer finnas i Trångsund oavsett om det är ett större bibliotek i Skogås. Vi anser att man borde behålla biblioteket fram till dess att nya lokaler har hittats för att bibehålla tillgången till kunskap, information och läsning samt även den mötesplats det ju faktiskt är för de boende och de unga", säger Nujin Alacabek (V), oppositionsråd.