Koalitionen: Daniel Dronjak (M), Christian Ottosson (C), Lars Björkman (HP), Karl Henriksson (KD), Malin Danielsson (L) och Ingalill Söderberg (DP). Foto: Henrik Lindstedt

Huddinge kommun får ny klimatnämnd

Flera toppolitiker får nya ansvarsområden och klimatet får en egen politisk nämnd när Huddinges styrande politiker möblerar om i kommunens organisation.

  • Publicerad 15:49, 4 dec 2018

Tre månader har gått sedan valet då den borgerliga koalitionen som styr i Huddinge fick förnyat förtroende. Nu presenterar de sin första nyhet: En ny förvaltning och en rockad av de politiska nämnderna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är en av de nya nämnderna som presenteras. En ny förvaltning med samma fokus ska också inrättas.

Tidigare har arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd samt gymnasium och vuxenutbildning varit splittrade på olika nämnder och förvaltningar. Nu samlas de under samma tak, där även svenska för invandrare kommer ingå.

– Det kommer göra det lättare att överbrygga klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad och möjliggöra ett fortsatt tryck på att få fler Huddingebor i arbete, säger Daniel Dronjak.

Initialt kommer det kosta lite extra att inrätta en ny förvaltning, exakt hur mycket kan inte politikerna svara på.

Klimatet i fokus

Tidigare har klimatfrågorna sorterats direkt under kommunstyrelsen i den så kallade miljöberedningen. Men nu ska dessa frågor in under kommunfullmäktige istället i den nya klimat- och stadsmiljönämnden. Enligt den styrande koalitionen ska det öka fokuset på klimatfrågan eftersom expertisen samlas på ett ställe.

Viktiga kommunövergripande frågor brukar ibland samlas direkt under kommunstyrelsen för att se till att de genomsyrar hela verksamheten. Men att klimatfrågan blir nedprioriterad i och med att det sätts i en enskild nämnd håller inte Christian Ottosson (C) med om.

– Miljöprogrammet gäller fortfarande alla nämnder, det blir ingen förändring där. Vi tror att det blir bättre med en tydlig hemvist för klimatfrågorna där vi samlar dedikerade politiker som kan förkovra sig, säger han.

Tidigare har Huddinge haft en natur- och byggnadsnämnd som bland annat har haft ansvar för naturvård, vägskötsel och bygglov. Nu kommer bygglovsenheten flyttas över till den nya bygglovs- och tillsynsnämnden.

Äldreomsorgsnämnden ska byta namn till vård- och omsorgsnämnden och ta över en del frågor från socialnämnden.

Huddinges brottsförebyggande råd och demokratiberedningen slås ihop till trygghets- och delaktighetsberedningen och en ny näringslivsberedning inrättas.

Den 17 december ska kommunfullmäktige rösta om de föreslagna förändringarna.

Nya nämnder från 2019

NY Bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN)

NY Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN)

NY Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)

NY Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Socialnämnden (SN)

Förskolenämnden (FSN)

Grundskolenämnden (GSN)

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Kommunfullmäktige fattar beslut om detta förslag 17 december.

Kommunalrådens nya ansvarsområden

Nytt ansvarsområde:

Christian Ottosson (C): Miljö, klimat samt underhåll av stad- och utemiljöer. Ordförande i nya klimat- och stadsmiljönämnden. Hade tidigare ansvar för brottsförebyggande och miljöfrågor och var ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Karl Henriksson (KD): Vård-, omsorg-, innovation- och digitaliseringsfrågor. Ordförande i nya vård- och omsorgsnämnden. Hade tidigare ansvar för förskolefrågor och var ordförande i förskolenämnden.

Ingalill Söderberg (DP): Trygghetsfrågor, folkhälsa, jämlikhet och delaktighet. Ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen. Tar över trygghetsfrågorna. I övrigt oförändrat.

Oförändrat:

Daniel Dronjak (M): Kommunövergripande frågor inklusive ekonomi-, personal- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsens ordförande.

Christina Eklund (M): Gymnasie-, högskole- och arbetsmarknadsfrågor. Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Jelena Drenjanin (M): Grundskolefrågor. Ordförande i grundskolenämnden.

Malin Danielsson (L): Samhällsbyggnadsfrågor och frågor om fysisk planering. Ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Lars Björkman (HP): Funktionshinder- och preventionsfrågor. Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor.

Kommunfullmäktige fattar beslut om detta förslag 17 december.