Ekonomisk. Kommunen har hushållit med resurserna väl senaste året. Foto: Claudio Britos

Huddinge kommun går plus 149 miljoner

Förra veckan redovisade Huddinge kommun 2018 års ekonomiska resultat. Och det var positiva siffror som presenterades. Kommunen går plus med 149 miljoner förra året.

  • Publicerad 09:01, 18 apr 2019

Huddinge kommun redovisade förra veckan ett positivt ekonomiskt resultat för 2018. Totalt gick kommunen plus med 149 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner över vad man hade budgeterat för.

I sex av åtta målgrupper har kommunen nått ”god måluppfyllelse”. Övriga två når godtagbart. I ingen målgrupp når kommunen ”mycket god måluppfyllelse”, vilket är betyget som ges om man överträffar förväntan. De kategorier som kommunen lyckas sämst i är ”ekosystem i balans” och ”systematisk kvalitetsutveckling”.

Några exempel på positiv utveckling: Betygen i årskurs nio har ökat, arbetslösheten har minskat och andelen som känner sig trygga i sitt område ökar.

Några exempel på negativ utveckling: Koldioxidutsläppen går åt fel håll, vattenkvaliteten har inte blivit bättre, elever och vårdnadshavare har blivit mindre nöjda med förskolan och skolan och skatten har inte sänkts, trots att det har varit ett politiskt mål.

Byggboom och låg lärartäthet

– Byggboom och goda resultat överlag, så skulle jag vilja summera året som gått. Huddinge tog många små och några lite större steg framåt under år 2018, samtidigt som vi höll god ordning i kommunens ekonomi och lade undan tillräckligt för att klara behoven i framtiden, sade Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, på kommunens hemsida.

Men Socialdemokraternas gruppledare Sara Heelge Vikmång påminde under förra veckans kommunfullmäktige om att allt inte är frid och fröjd.

– Senaste medarbetarundersökningen visar att fler än tidigare uppvisar stress och arbetsrelaterad utmattning. Vi kan se att sjuktalen fortsatt är på hög nivå. Inom vissa områden är det mycket oroande. Samma sak gäller personalomsättningen inom vissa verksamheter. Barngruppernas storlek ökar och vi har den lägsta lärartätheten i landet, sade hon.