Tvärförbindelsen. Nya motorvägen från Haninge till Vårby via Flemingsberg. Foto: Claudio Britos

Huddinge kommun kritisk till motorvägsplaner

En fågelsjö riskerar att skadas och bussar riskerar att fastna i köer. Det är Huddinge kommuns farhågor med Trafikverkets senaste plan för utformningen av Tvärförbindelse Södertörn.

  • Publicerad 16:36, 31 jan 2019

Nästan alla partier i Huddingepolitiken är överens om att Tvärförbindelse Södertörn, motorvägsbygget som planeras mellan Haninge och Vårby via Flemingsberg, är en bra idé.

Men i veckan riktade Huddinges kommunstyrelse kritik mot Trafikverkets senaste plan för hur motorvägen ska utformas. Särskilt är det avsaknaden av en avfart till Flemingsbergsdalen som skaver.

Nya kartor: Här ska Tvärförbindelsen dras

– Det är inte acceptabelt, framförallt när det gäller kollektivtrafikens framkomlighet. Nu behöver alla kollektivtrafik dras i avfart som korsar Huddingevägen och det tror vi kommer leda till att bussen fastnar i köer, säger kommunalrådet Malin Danielsson (L).

I närheten av Flemingsberg finns det i den nuvarande planen en avfart vid Solgård och en vid Kästa. Tidigare i planeringen har även en avfart till Flemingsbergsdalen diskuterats.

Riskerar fågelsjö

Kommunstyrelsen är även tveksamma till den planerade avfarten i Lissma.

– Denna borde ligga längre söderut så att Lissmavägen, där det kommer bli mycket tung trafik, kan rätas. Om den blir kvar på Trafikverkets föreslagna plats riskerar den påverka den känsliga fågelsjön och natur som finns på platsen.

HuddingeDirekt har redan tidigare berättat att kommunstyrelsen är kritisk till Trafikverkets plan för hur cykelvägen som ingår i projektet ska dras. Trafikverket vill att den ska dras runt Flemingsbergsskogen via Huddinge centrum, kommunen vill istället anlägga en cykelväg genom naturreservatet.

Cyklister kritiserar Tvärförbindelse Södertörn

MP vill spränga cykeltunnel under skogen