Till vänster i bild en genrebild på en förskola. Foto: Jannie Flodman/Claudio Britos

Huddinge ser över rutinerna på förskolan

Efter att en barnskötare erkänt sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka ser Huddinge kommun över sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan.

  • Publicerad 15:11, 13 feb 2020

Riktlinjer för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola och grundskola ska nu ses över i Huddinge kommun. Det efter att en barnskötare i Botkyrka kommun erkänt sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka samt kränkande fotografering och barnpornografibrott.

Misstänkt barnskötare omhäktas

– Vi har i dag redan väl fungerande rutiner och planer i våra verksamheter som följs upp och utvärderas kontinuerligt, och vid alla nyanställningar begär vi utdrag ur belastningsregistret, säger Susanne Fritz, verksamhetschef förskola, i ett uttalande på kommunens hemsida.

– Men med anledning av det inträffade gör vi en översyn för att se om vi behöver aktualisera innehållet i våra dokument, fortsätter hon.

Riktlinjer, planer och rutiner

Dels ska övergripande riktlinjer i arbetet mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling granskas för att se om några förtydliganden är nödvändiga. Dels ska också förskolorna och skolornas egna planer genomlysas.

Kommunen ska säkerställa att det finns tydliga rutiner exempelvis vad gäller blöjbyten och vikarier. Potentiellt blir kompetensutvecklingsinsatser och extra stöd i frågorna också aktuella.

Barnskötaren ska höras om gammal anmälan

Brottsmisstänkt barnskötare jobbade tidigare på Ekerö