Trädkramare. Någon eller några har genomfört en aktion och klätt den flera hundra år gamla Hagstaeken i slagord. Foto: Läsarbild

Huddingebor tar Hagstaeken i försvar

Länsstyrelsen beslutade nyligen att upphäva Hagstaekens status som naturminne för att möjliggöra att trädet fälls. Nu går flera lokala organisationer ihop för att stoppa planerna.

  • Publicerad 15:03, 15 maj 2020

Hagstaeken är flera hundra år gammal och Huddinges äldsta naturminne. Men nu mår trädet inte bra. Trafikverket har med hjälp av ultraljud analyserat trädet och kommit fram till att det är förmultnat. Det kombinerat med att det lutar ut över Glömstavägen gör att det utgör en risk för trafikanterna, anser myndigheten.

För att möjliggöra en fällning måste Länsstyrelsen först upphäva naturminnesmärkningen. Det har de nu gjort. Även Länsstyrelsen har undersökt Eken och kommit fram till att trädet mår dåligt och riskerar att falla över vägen.

Vill rädda eken

Men beslutet har mött stark kritik i sociala medier och någon har även satt upp en banderoll med texten "Rädda Hagstaeken" på eken. Fyra lokala föreningar, Naturskyddsföreningen i Huddinge, Backens Fastighetsägarförening, Huddinge hembygdsförening och Vårby-Fittja hembygdsförening, har gått ihop för att försöka sätta stopp för trädfällningen:

– Det är alltid viktigt att bevara gamla träd, för den biologiska mångfaldens skull. Naturen måste få ha sin gång utan ingrepp från oss människor. Men det är också känslomässigt för många Huddingebor, det är ett landmärke och ett träd som många känner till, säger Birgitta Andersson från Naturskyddsföreningen i Huddinge.

Rutger Sernander spikar upp en skylt på Hagstaeken 1933 för att markera att den fridlyses. Foto: Wikimedia

Eken har dessutom särskilt affektionsvärde för Naturskyddsföreningen eftersom det var föreningens grundare Rutger Sernander som fridlyste eken 1933.

Stötta upp med vajrar

Även Olle Magnusson, ordförande i Vårby-Fittja hembygdsförening, tycker att eken bör bevaras.

– Det är en sorts natursymbol för Huddinge. Det fanns inte i min värld att de skulle fälla det. När man kommer till Huddinge kommer man förbi Eken och känner att nu är man hemma, säger han.

Föreningarna tycker att man i stället ska välja ett annat alternativ. Antingen skulle man kunna kapa delar av trädet och låta det stå kvar på platsen för det lokala djurlivet, eller så skulle man kunna stötta upp trädet med vajrar, föreslår Birgitta Andersson.

Ny motorväg

Planen är att dra den nya motorvägen Tvärförbindelse Södertörn genom Glömstadalen. Då ska också Glömstavägen delvis dras om och en ny gång- och cykelväg anläggas. Från början planerade Trafikverket att dra dessa vägar runt eken för att bevara den. Det är något föreningarna tagit upp i sin kritik.

Susanne Rundström, kommunikationsansvarig för Tvärförbindelse Södertörn, kommenterar detta i ett mejl till HuddingeDirekt: "Vi hade mycket riktigt tagit hänsyn till eken i vår vägplan. Men eftersom ekens hälsa blivit allt sämre och risken blivit stor att den kommer att falla omkull har Länsstyrelsen beslutat att den ska tas ner."

Föreningarna planerar att överklaga Länsstyrelsens beslut.

Rättelse: Att Huddinge kommun skulle ligga bakom beslutet att fälla trädet, som HuddingeDirekt tidigare rapporterat, är inte helt korrekt. Det är Länsstyrelsens beslut på Trafikverkets förfrågan. Däremot har kommunen lovat att ta hand om trädet efter att det har fällts.