Superwomen. "En av eleverna tyckte det var helt självklart att de skulle bli intervjuade i dag. Vi är superwomen, sa hon. Dit har de kommit efter att ha varit timida och försiktiga i början av året", säger Annelie Forsstedt, pedagog. Foto: Henrik Lindstedt

Huddinges integrationsprojekt sprids i EU

Vux Huddinges satsning för att få kvinnor med kort skolbakgrund i arbete har vunnit ett europeiskt pris. Nu vill andra länder ta efter: "Vi ser fram emot att se Sky-projektet växa sig större runtom i Europa."

  • Publicerad 15:06, 12 nov 2019

Projektet startade i början av januari sedan Vux Huddinge upptäckte att en grupp elevers språkutveckling inte gick som förväntat. Pedagogerna anpassade undervisningen men prickade inte rätt. När de intervjuade eleverna hittade de den gemensamma nämnaren:

Alla var invandrarkvinnor med kort skolbakgrund.

– De uttryckte att deras största önskan är att bli inkluderade i arbetslivet och samhället, säger Sabah Göransson, specialpedagog och samordnare på Vux Huddinge.

Några av dem har varit i Sverige i sex–åtta år utan att ha lyckats etablera sig. De har saknat självkänsla och modet att ta plats i nya sammanhang, enligt Sabah Göransson.

Bara för kvinnor

Genom det nystartade projektet Svenska för kvinnor med fokus på yrkesutbildning, Sky, har de fått en trygg plats där fokus ligger på deras behov.

– Här får de möjlighet att bygga upp sitt självförtroende och ventilera sin åsikter på ett sätt som de kanske inte hade vågat i en mixad grupp. Sen kombineras också utbildningen med praktik och då kommer de ut till arbetsplatser och möter både kvinnor och män, säger Sabah.

Hej hej! "Svenskar säger hela tiden tack tack och hej hej, det är sött", skrattar Faiza Hamouda, till höger, och Latifa Meski skrattar med. Foto: Henrik Lindstedt

Latifa Meski och Faiza Hamouda sitter vid en varsin laptop och skriver poetiska texter om deras hemländers plats i deras hjärtan, Latifa om Marocko och Faiza om Algeriet. På svenska.

– Det har varit svårt att lära sig språket. Det är inte som engelska, det är stor skillnad. Ett ord kan betyda två saker. Om du uttalar det lite fel blir det ett annat ord, säger Faiza.

– Men vi kämpar och kämpar för att kunna integreras i samhället, säger Latifa.

Prisades i Nederländerna

I oktober tilldelades projektet ett pris för bästa projektplan på en konferens i Nederländerna organiserad av EU-organet Erasmus+. Intresset för projektet var stort, berättar Sabah, som var där och representerade Sverige.

– Vi ser fram emot att se Sky-projektet växa sig större runtom i Europa. Nu är det åtta länder, bland annat Tyskland, Storbritannien och Frankrike, som vill samarbeta med oss och dra nytta av våra arbetssätt i sina verksamheter, säger hon.

De som kommer till Sky har studerat färdigt på svenska för invandrare, SFI, och har påbörjat svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På SFI pluggade både Faiza och Latifa i mixade klasser med män. Båda tycker att det fungerade bra, men det känns lugnt och bekvämt att nu vara i en klass med bara kvinnor.

– Det är bra att de fokuserar på oss kvinnor för på arbetsmarknaden prioriteras männen först, säger Latifa.

Vill bli undersköterska

Sky-klassen stöttas upp av ett team av lärare, speciallärare, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, IKT-pedagog samt en integrationscoach. De lär sig inte bara språket, de lär sig också samhälleliga koder, har fått lära sig hur det är att vara förälder i Sverige och har gjort en mängd studiebesök på bland annat SVT, Riksdagen och polishuset.

Samtidigt som eleverna studerar praktiserar de för att få en fot in på arbetsmarknaden. Latifa och Faiza vill båda jobba inom vården och hoppas hoppas komma in på undersköterskeutbildningen till våren.

– Jag gillar att hjälpa människor och barn som är sjuka, säger Faiza.

Sky. Paola Andersson, Kerstin Liebsch, Annelie Forsstedt och Sabah Göransson är en del Sky-teamet. Foto: Henrik Lindstedt