Utan plats. ”Vi har blivit erbjudna en plats i centrala Huddinge. Vi fick höra att det skulle ta ett år innan vi fick en plats i Visättra”, säger Sanna Liljegren, som bor i de nybyggda husen vid Visättra ängar. Foto: Sara Ringström

Huddinges miss: 750 nya bostäder – noll nya förskolor

Förskolebristen är fortfarande akut på sina håll i Huddinge kommun. Inte minst i Visättra. Här har 750 nya bostäder byggts, utan att en enda förskoleplats tillkommit. Nu tvingas föräldrar att pendla för att hämta och lämna till förskolan.

  • Publicerad 12:17, 23 feb 2017

Vi har slarvat med det här i många år och det tar ett tag innan vi är i fas igen.

90 barn står i kö för att få börja i förskolan i Visättra. 185 står i byteskö. Men förskolorna i Flemingsbergsområdet är överfulla. Nu erbjuds föräldrar platser i centrala Huddinge istället.

Anledningen? 750 nya bostäder har byggts här. Men inga nya förskolor.

– Det är en fullkomlig miss i samhällsplaneringen. I den gamla detaljplanen planerades bara en förskola med plats för 40 barn. Idag ser vi att det inte är rimligt, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.

Nu planeras en större privat förskola, med plats för 125 barn. Men förskolan är försenad och kan stå klar tidigast i augusti nästa år.

Under tiden blir bristen mer akut. Flera familjer är på väg att flytta in i de 185 hyreslägenheter som nu står färdiga i Flemingsbergsdalen.

Tillfällig paviljong

För att lösa den akuta krisen har Huge fått i uppdrag att ta fram en tillfällig paviljong till Visättravallens förskola. Paviljongen har plats för 80 barn och kan stå färdig till hösten.

De nya förskolorna lättar på trycket, men löser inte bristen.

– Vi planerar därför i ett tredje steg för ännu en ny förskola närmare Visättra IP, säger Henriksson.

Men den kommer att ta tid, detaljplanen är inte ens påbörjad.

Samtidigt är planen för 230 nya bostäder i Flemingsbergsdalen ute på samråd.

Nu skriver förskolenämnden i sitt remissvar att inga nya bostäder kan byggas i området, innan de planerade förskolorna står färdiga.

Men Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för byggfrågor, är inte orolig.

– Vi behåller paviljongerna fram till att en ny förskola är på plats, utöver den förskola som öppnar hösten 2018. Och vi håller på att utreda lokalisering för ytterligare förskolor i området.

Projekt stoppas

Flera bostadsprojekt har stoppats av samma anledning. Bland annat de 150 nya bostäder som planeras på parkeringen framför Huddingehallen på Kvarnbergsplan.

– Vi tar nu fram nya riktlinjer som innebär att vi blir restriktivare att släppa fram nya planer i befintliga områden, för att undvika brist på förskolor och skolor, säger Danielsson.

Samma miss gjordes också när Vistaberg byggdes ut 2014, där det flyttade in barnfamiljer och inte äldre par med utflyttade barn.

Nu har samhällsbyggnadsavdelningen utvecklat ett tätare samarbete mellan förvaltningarna.

– Problemet har varit att vi inte avsatt mark för framtida behov. Nu pekar vi ut tomter för förskolor och skolor tidigare i samband med att bostadsplaner tas fram, säger Malin Danielsson, och fortsätter:

– Vi har slarvat med det här i många år och det tar ett tag innan vi är i fas igen.

Fått plats. Tove Ramos Berg, Kerstin och Matilde har äntligen fått förskoleplats i Visättra. Foto: Sara Ringström

...samtidigt ska barngrupperna bli mindre

Förskolebristen gör att många barn blir erbjudna en plats i förskolan långt ifrån sitt hem. Samtidigt har Huddinge sökt statliga pengar för att minska barngrupperna. Pengar som kan behöva lämnas tillbaka.

Många är såklart frustrerade och har svårt att få ihop det med jobb.

Inför våren har barn- och utbildningsförvaltningen skickat ut ett brev till föräldrar och informerat att de kan bli erbjudna en plats på en förskola i ett annat område.

Sanna Liljegren tillhör en av många nyinflyttade barnfamiljer i Visättra som idag pendlar till förskolan.

– Vi sökte en plats i Visättra men fick höra att det var över ett år i väntetid. Istället blev vi erbjudna en plats på andra sidan kommunen, säger hon och fortsätter:

– Vi kände att det var lika bra att ha kvar fyraåringen på hans gamla förskola i Skärholmen. Det tar oss 40 minuter, lika långt bort som platsen vi blev erbjuden.

Tove Ramos Berg leker i Visättras nya lekplats med döttrarna Kerstin, 3 år och Matilde, 1 år.

– Kerstin har gått på en tillfällig förskola i Flemingsberg. Nu har vi äntligen fått en plats på Visättravallens förskola. Vi är lyckligt lottade, säger hon och fortsätter:

– Man får höra från grannar att de blir erbjudna plats i centrala Huddinge. Många är såklart frustrerade och har svårt att få ihop det med jobb.

En del väljer att vänta. En del tar en plats långt ifrån hemmet och ställer sig i byteskö.

Samtidigt som förskolehandläggarna vänder på varje sten för att få fram fler platser har kommunen sökt statliga pengar för att minska barngrupperna i åtta förskolor. Visättravallen är en av dem.

– Där har man valt att ordna tre småbarnsavdelningar istället för två. Det är en lösning som fungerar bra när lokalerna är stora och flexibla, säger Christina Castefjord, biträdande förskolechef på förvaltningen.

Mindre barngrupper är ett önskemål från politiken. Men det går inte på alla förskolor.

– Det blir givetvis en målkonflikt att ta in färre barn samtidigt som vi har en kö. Vi kan behöva lämna tillbaka de pengarna i år.

Förskolekön i Huddinge

Den 9 februari stod 234 barn i Huddinge i förskolekö till april månad. Av dessa omfattades 84 barn av förskolegarantin, som innebär att du har rätt till en plats inom fyra månader.

Läget är mest akut i Trångsund och Visättra, där platserna inte räcker till.

I Flemingsberg är förskolorna redan överfulla och har tagit in fler barn än vad de beräknat från början.

I Trångsund finns 10 lediga platser till den 1 april. 195 barn står i kö till dessa, varav varje barn kan stå i kö till tre platser samtidigt.