Äta ute. Mycket snart kan uteserveringarna öppna. Foto: Claudio Britos

Huddinges uteserveringar öppnar tidigare

För att hjälpa företag i kris har kommunen beslutat om ett antal åtgärder.

  • Publicerad 11:14, 24 mar 2020

Flera branscher i Huddinge ser kraftigt minskade intäkter till följd av coronaviruset. Bland företagarna är oron stor och nu har kommunen beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet. Bland annat ska företagen kunna skjuta upp vissa betalningar.

För att stötta restaurangägare och underleverantörer ser kommunen över möjligheten att öppna uteserveringar nu på en gång förutsatt att polisen ger tillstånd. Det ska också underlättas för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet till gatan att göra det.

– Det är rätt tänkt med de här åtgärderna och det kommer säkert behövas mer. De första branscherna som tog smällen var ju resenäringen, konferens och restaurang. Men det kommer att synas mer i andra branscher också framöver, säger Olle Forsberg, ordförande för Företagarna Huddinge.

Skjuter på tillsyn

Tillsynsbesök som inte är nödvändiga ska kommunen skjuta på och tidsfrister i ärendena ska förlängas där det är möjligt. Fakturering av tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, serveringstillstånd och tobaksförsäljning som skulle skett i april ska skjutas till september.

Betaltiden till leverantörer ska också kortas ned till 20 dagar, och där det är möjligt ska kommunen använda lokala företag när de bokar lokaler och konferenser. Det ska också finnas en dialog med företag som hyr lokaler i fastigheter som kommunen äger.

– Alla åtgärder som på något sätt kan underlätta och förenkla är ju bra. Det behövs verkligen tänkas nytt och tänkas kreativt och man behöver släppa partipolitik för att försöka fixa det här, säger Olle Forsberg.

Hemkört kontorsmaterial

Företagarorganisationen Företagarna i Huddinge har lokalt gått ut med ett brev där de uppmanar företag att hjälpa varandra.

– Bland annat kan nu de som måste jobba hemifrån få gratis hemkört kontorsmaterial och förbrukningsvaror. Jag tror vi kommer att se mer av det, att företag hjälper andra företag och håller varann om armen, säger Olle Forsberg.

Kommunens åtgärder för näringslivet

Årliga tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, serveringstillstånd och tobaksförsäljning som skulle ha fakturerats i april skjuts till september.

Tillsynsbesök som inte är kritiska eller nödvändiga ska skjutas på.

Tidsfrister i tillsyns-och tillståndsärenden ska förlängas där det är möjligt.

Det ska underlättas för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut verksamheten på gatan att göra det. Och restaurangerna ska få öppna sina uteserveringar nu på en gång, förutsatt tillstånd från polisen.

Betaltiden till leverantörer ska kortas till 20 dagar.

Lokala företagare ska prioriteras vid bokning av lokaler och konferenser.

Kommunen ska vara i dialog med företag som hyr kommunägda lokaler.