På andra sidan parkeringen, längst till höger i bild, ligger huset som Huge vill riva. Foto: Claudio Britos

Huge vill riva delar av Trångsund centrum

Huge bostäder AB vill riva tvåvåningshuset i Trångsund centrum som bland annat innehåller Trångsunds kök & bar. I stället vill man bygga ett nytt åttavåningshus.

  • Publicerad 18:07, 6 mar 2019

På Trångsunds kök & bar kan man snart ha druckit sin sista öl. Huge bostäder AB fick i veckan planbesked för att riva den två våningar höga byggnaden vid Norströms väg i Trångsunds centrum och i stället uppföra ett nytt T-format åttavåningshus med runt 100 lägenheter.

”För att kunna skapa ett ekonomiskt hållbart projekt krävs rivning av det befintliga 2-våningshuset då det inte går att bebygga med fler våningar och är uttjänt i sitt nuvarande skick”, skriver det kommunala bostadsbolaget i ansökan.

Planbesked innebär att detaljplanen nu ska ändras för att möjliggöra de önskade förändringarna. Detaljplanen rör fastigheten Kungen 9 som också innehåller lägenhetshusen i början av Hammartorpsvägen och höghuset där Eklundens seniorcenter finns.

En större del av den nya byggnaden ska stå på samma ställe som det nuvarande tvåvåningshuset, men en ny del är också tänkt att byggas på baksidan av huset där det i dag är park. I bottenplan planeras butikslokaler.

Ny lekplats planeras

I planen ingår också en ny lekplats på baksidan av lägenhetshusen vid Hammartorpsvägen.

Sedan tidigare har Huge haft planer på att riva även huset där Eklundens seniorcenter ligger. Men inget beslut har ännu fattats i den frågan.

På andra sidan järnvägen intill Magelungsvägen planeras ytterligare 100 bostäder. Kommunstyrelsen fattade i veckan även beslut om att ta fram en ny detaljplan för området och fattade samtidigt avtal med HSB som vill vara de som bygger de nya bostäderna.

Två planer. Till vänster Huges planer för Norströms väg. Ovan HSB:s plan för Magelungsvägen. Foto: illustration: Huge bostäder AB

Foto: Semrén & Månsson