Planen är att dlera hus ska byggas i trä de aktuella kvarteren. Visionsskiss: Tovatt Architects and Planners AB

Hundratals hyresrätter planeras i Barkarbystaden

Planerna för nästa etapp i Barkarbystaden fortsätter, och bland annat planeras det för flera hundra hyresrätter, varav ett par hundra blir allmännyttiga.

  • Publicerad 15:23, 23 maj 2018

Att ställa krav på byggherren om en maxhyra kan vi bara göra om vi hyr ut marken

Barkarbystaden fortsätter att växa, och den 28 maj ska kommunstyrelsen i Järfälla ta beslut om att ge olika byggherrar markanvisningsavtal, alltså bestämma vem som får bygga vad i specifika kvarter i Barkarbystadens nästa del – etapp tre.

I ett av de nya kvarteren ska företaget Byggvesta bygga 200 lägenheter, varav hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter. Två av de andra nya kvarteren kommer bestå av 390 lägenheter. Där ska byggherrar tävla om att få köpa marken – och det är hus i trä som efterfrågas. Även där blir det hälften bostadsrätter, hälften hyresrätter. De tre kvarteren kommer att byggas vid en av två tunnelbaneuppgångar som planeras i Barkarbystaden.

Vid den andra tunnelbaneuppgången ska det kommunala bostadsbolaget Järfällahus bygga 200 hyresrätter, även dem med träfasad.

Det aktuella området är en viktig del av den nya stadsdelen, menar kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

– Det här är attraktiva lägen precis vid tunnelbanan, där flera hus byggs i trä, vilket är bra både ur boende- och miljösynpunkt. Sedan visar det här att vi fortsätter att sälja mark för att bygga bostäder, i en tid där en del byggande stannar av på andra håll, säger han.

Hur har ni jobbat för att hålla nere hyrorna i de planerade hyresrätterna som byggs, som inte blir i Järfällahus regi?

– Att ställa krav på byggherren om en maxhyra kan vi bara göra om vi hyr ut marken, så där är vi inte än, i och med att vi säljer marken. Det får vi bli bättre på framöver. Däremot håller vi nere markpriserna genom att vi inte ställer höga krav på p-tal som är kostsamt, säger Claes Thunblad.

Hela detaljplanen för Barkarbystaden etapp tre består av 4 100 till 4 400 bostäder. Detaljplanen är antagen men har överklagats, och har alltså inte vunnit laga kraft än.

Så här kan de nya kvarteren som planeras i Barkarbystaden se ut. Visionsskiss: Tovatt Architects and Planners AB

Stockholm Direkt