Initiativtagare. Emelie Westberg Bernemyr har drivit frågan med utgångspunkt i att hon själv är förälder. Foto: Emilia Lindholm Fjeld

Hundratals i protest mot stora barngrupper

I måndags överlämnades en namnlista med 535 underskrifter till Huddinges politiker, med förhoppning om att barngrupperna i Huddinges förskolor ska bli mindre. Samtidigt klubbades nästa års budget som innebär fler sparkrav på kommunens redan pressade förskolor.

  • Publicerad 12:13, 12 jun 2019

Emelie Westberg Bernemyr är en av initiativtagarna bakom namninsamlingen, som startade i mars. Hon är själv förälder till en femåring som går i Segeltorpsförskolan Trädgårdssångaren och har en ettåring som snart ska börja där.

– Jag har mött flera föräldrar som har de allra minsta barnen i förskolan, som berättat om vilken skillnad det blivit under åren. Att de märker att barnen påverkas av att det är flera barn i barngrupperna. Framförallt eftersom personalen inte känner att de räcker till, berättar hon.

Hon och flera andra föräldrar i Segeltorp började samla namnunderskrifter efter att flera medier uppmärksammat att förskolorna i Huddinge var tvungna att spara in miljoner för att klara av löneökningar och skuldåterbetalningar, samtidigt som flera förskolechefer reagerade på de stora barngrupperna.

Mer besparingar krävs

De 535 namnen lämnades över i samband med Huddinges budgetfullmäktige. I den styrande koalitionens budget ges inga extra pengar till löneökningar, vilket i praktiken innebär att mer besparingar kommer krävas av förskolorna.

Tomas Selin (C) är sedan valet ny ordförande i förskolenämnden. Foto: Henrik Juhlin

Samtidigt har koalitionen lovat att minska barngrupperna. Men att lyckas med det i närtid kan bli svårt, erkänner Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden. Huddinge konkurrerar på en Stockholmsmarknad med höga lärarlöner och dyra lokaler.

Kommer ni behöva skära ner på personal?

– Det är svårt att säga i nuläget. Men vi vill undvika att skära ner på personal, för nedskärningar av personal kommer inte leda till mindre barngrupper, säger Tomas Selin.

Istället ska det nu ske organisationsförändringar inom förskoleverksamheten. Förskolecheferna kommer att kallas för rektorer, samtidigt som en del av deras nuvarande arbetsuppgifter kommer att delegeras till enhetscheferna.

– Det tror vi kommer leda till att man både mår bättre, men också att det ger bättre resultat i verksamheten, säger Tomas Selin.

Barngrupperna i Huddinges förskolor växer

Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen

Efter sparkraven: Extra miljoner till Huddinges förskolor