SL förelås få sätta upp övervakningskameror utan att söka tillstånd. Foto: Charlotte Årling/Mikael Andersson

Hundratals nya kameror ska upp i SL-trafiken

Det ska bli enklare att sätta upp övervakningskameror i kollektivtrafiken och på flygplatser, föreslår regeringens utredare

  • Publicerad 16:32, 27 feb 2019

Regeringens särskilda utredare presenterade idag sitt förslag till en lag för att göra det enklare med kameraövervakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Förslaget innebär bland annat att det inte skulle behövas något tillstånd för att sätta upp kameror på fordon i kollektivtrafik eller knutpunkter som busstorg eller stationer. Idag är det bara i tunnelbanan som inte har sån tillståndsplikt.

SL vill ha 500 nya övervakningskameror

Nu ska lagförslaget skickas på remiss men målet att att den nya lagen ska vara på plats till den 1 januari 2020.

Beskedet glädjer Regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Det är ett sent men efterlängtat förslag och något jag har krävt i många år. Det är en viktig delseger eftersom det bara är ett förslag ännu. Men jag hoppas och tror inte att det finns någon risk för ytterligare långbänk, säger han.

Nu får SL:s biljettkontrollanter kroppskameror

Så fort lagen träder i kraft är målet att SL ska vara redo att sätta upp kamerorna hoppas Tamsons. I ett första skede rör det sig om mellan 200-500 kameror enligt honom. Trafikförvaltningen jobbar just nu med att ta fram de platser som ska få kameror.

– Att kamerabevakningen utvidgas till stationsentréer och busstorg och annat är en viktig del i vår trygghetsarbete. Vi vet att buset många gånger snarare står i entréerna eller vid hållplatserna än på perrongerna och tåget. Det är en fråga vi drivit på länge, säger han.

Idag finns det cirka 20 000 övervakningskameror inom SL-trafiken, inklusive de som finns installerade i fordon. SL har också bland annat kroppskameror på busschaufförer och biljettkontrollanter.

Det nya lagförslaget

Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler. Det undantag från tillståndsplikten som finns i dag omfattar endast kamerabevakning i tunnelbanan.

Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.

Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.

Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Källa: Regeringen.se