TRYGGHETSSATSNING. Två miljoner kronor kommer att gå till att rusta upp det lilla torget mellan Husby bibliotek och Husbygårdsskolan. Foto: Mostphotos

Husby centrum trygghetsrustas för två miljoner

Två miljoner kommer att gå till att rusta upp ett torg i centrala Husby. Det är ett av besluten som togs vid stadens trygghetsutskotts allra första sammanträde.

  • Publicerad 15:00, 12 apr 2019

TRYGGHET. Erik Slottner, KD, hoppas att Rinkeby-Kista ska söka mer pengar ur trygghetsfonden. Foto: Sacharias Källdén

Stockholms stad har fått ett helt nytt utskott: trygghetsutskottet. I veckan sammanträdde de för första gången.

En av nämndens uppgifter är att fördela pengarna i en trygghetsfond, som ska gå till investeringar i stadsmiljön för att öka tryggheten. Den består av hundra miljoner kronor som ska delas ut under året. På det första mötet fördelades elva av dessa miljoner, varav två till Rinkeby-Kista. De två miljonerna ska gå till att rusta upp det lilla torget mellan Husby bibliotek och Husbygårdsskolan.

Torget ska få ny möblering, belysning, plattor, träd och trafikhindrande tillägg, eftersom det förekommit olovlig körning.

– Det blir en del av en upprustning av hela området. Svenska bostäder kommer också att rusta upp intilliggande bostadshus, och även skolan ska rustas upp. Det säger Erik Slottner (KD), som är ordförande för rådet. Han fortsätter:

– Syftet är att öka tryggheten, inte minst för kvinnor och barn.

Resten av de elva miljonerna går till andra stadsdelar, som också sökt pengar ur fonden. Men det finns fortfarande nästan nittio miljoner kvar att dela ut, pengar som man inte har fattat beslut om än.

– Jag hoppas att Rinkeby-Kista kommer in med fler ansökningar. Det är ju ett område som behöver trygghetssatsningar.

Av de ansökningar som kom in beviljade trygghetsrådet ungefär en femtedel.

– Där vi har avslagit ansökningarna har det oftast handlar om att analysen bakom har varit för dålig. Vi har inte fått svar på varför just den här platsen behöver en satsning, varför den ska ha just denna summa, eller varför just detta ökar tryggheten.

– Vi vill ha väl underbyggda analyser och beräkningar. Det är ju skattepengar som vi använder, avslutar Erik Slottner.

Ansökningarna som fick nej

Både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta hade sökt pengar som de inte fick. En temporär parklek fick nej eftersom pengarna inte ska gå till tillfälliga satsningar. En satsning på att byta ut träd fick nej eftersom det rörde sig om en reinvestering, och det faller under en annan budget. Samma sak med en satsning på en höjning av en gång- och cykelpassage, eftersom det mer rör sig om trafiksäkerhet än trygghet.