Husbymodellen får elevers resultat att vända

För två år sedan var det nästintill kaos på skolan. Idag är det lugnare och resultaten har gått uppåt. Det tack vare Husbymodellen.

  • Publicerad 15:12, 24 maj 2018

För två år sedan startade Fryshuset i Husby sin skola Fryshuset Grundskola Västra. Till en början var det en stor utmaning för lärarna på högstadieskolan.

– Det var ganska kaotiskt i början. Elever kunde kasta stolar och grejer. Man kunde bli kallad lite vad som helst. Det var en tuff första hösttermin, säger svenskaläraren Gabriella Persson.

Enligt lärarna fanns det en anledning till att eleverna agerade på det sättet.

– De försökte skapa en konflikt, säger NO-läraren Murtaza Hussain som själv är uppvuxen i Tensta.

– Man får aldrig ge upp, en del elevers överlevnadsstrategi var att stöta bort folk genom att vara så otrevliga som möjligt. De är vana vid att folk ger upp och att vuxna försvinner i deras liv. Nu är det fortfarande en del som frågar om vi ska vara kvar som lärare. Men de ser att vi inte ger upp, säger Gabriella Persson.

Skolan har som mål att eleverna ska klara behörigheten till gymnasiet. Från den tuffa starten har detta nu blivit verklighet för många.

– I början hade många F eller streck i betyg. Nu gjorde de nationella proven i svenska och det var bara två som fick F i provbetyg. Det är en ganska markant skillnad, säger Gabriella Persson.

– Jag har haft elever som kommit fram till mig och sagt att de inte haft något betyg i NO tidigare, säger Murtaza Hussain.

De har märkt en stor skillnad i betyg, men även i närvaro.

– När vi började här satt många i korridorerna. Men nu är det väldigt få som inte kommer in till lektionerna, säger Gabriella Persson.

Skolans långsiktiga arbete har gett resultat. Det gäller att skapa en skola där alla trivs, blir sedda och vill spendera sin tid. Nyckeln är ett prestigelöst och respektfullt bemötande, ha tydliga och individanpassade lektioner, stötta varandra i lärarteamet och vara där för eleverna.

– Eleven bär inte ansvaret ensamt, det är ett gemensamt arbete mellan lärare och elev. Då blir de lugnare och de känner sig inte övergivna. Eleverna känner sig inte ensamma, säger Murtaza Hussain.

– Vi ger ansvar i deras takt för att de ska få känna att de lyckas och uppgifterna är individanpassade, säger Gabriella Persson.

Det är många delar som gemensamt bildar Husbymodellen. Det är viktigt att ha en personlig kontakt med eleverna på raster och på lunchen och ser till att föregå med gott exempel gentemot varandra. Mycket handlar om hur man bemöter både elever och kollegor.

– Förra våren gick 80 procent ut med gymnasiebehörighet. Vi får bekräftat att det här fungerar, säger Gabriella Persson.

Lärarna på skolan lever verkligen för sitt uppdrag och slitet ger så mycket tillbaka.

– Förr var det en mission. Nu är det en passion, säger Murtaza Hussain.

MER Skolan

Det går 46 elever på skolan.

Skolan har ofta work shops som ska vidga vyerna för eleverna.

Skolan har också samarbeten med flera andra aktörer.