Dyrare. Flera av Signalistens områden väntas bli dyrare. Ordförande Magnus Nilsson (M), förklarar varför. Foto: Leif Oldenburg

Hyresgäster oroas för chockhöjd hyra

Överenskommelsen om Signalistens nya hyror gjordes vid den årliga förhandlingen innan jul. Efter en nyligen genomförd bruksvärdering är hyresgäster oroade för att hyran ska höjas ännu mer.

  • Publicerad 11:47, 5 feb 2020

Vår förhoppning är att det här dras tillbaka, det är vettlösa hyreshöjningar

I december kom beskedet att hyrorna för Signalistens hyresrätter ska höjas med 1,95 procent från 1 maj 2020.

Parallellt med den processen har en annan genomlysning gjorts, nämligen enligt det så kallade bruksvärdessystemet. Det går i korta drag ut på att likvärdiga lägenheter i ett visst område ska ha likvärdig hyra. Bruksvärdet regleras i hyreslagen och gäller för både privata och offentliga aktörer.

Genomgången gjordes tillsammans av Hyresgästföreningen, Fastighetsägaren och Fastighetsägarförbundet i alla Signalistens områden våren 2019. Då ansågs hyrorna i Signalisten vara lägre än likvärdiga lägenheter hos andra fastighetsägare och alltså ligga under bruksvärdet. De områden som berörs är Råsunda, Ritorp och Frösunda.

Hyresgästerna upprörda

Nyligen presenterade Signalisten ett yrkande för de aktuella områdena på mellan 10 och 20 procents hyreshöjning. Det har fått hyresgästerna att reagera kraftigt.

– Vi är chockade och anser att både nivåerna och det här sättet att agera från Signalisten, att lämna över förhandlingsuppdraget till fastighetsägarföreningen istället för att förhandla själva, är obegripliga, säger Liz Grennstam, hyresgäst och förhandlare för Hyresgästföreningen.

Hon fortsätter:

– Vår förhoppning är att det här dras tillbaka, det är vettlösa hyreshöjningar, säger hon.

Enligt Signalistens ordförande, Magnus Nilsson (M), rör det de tre områdena eftersom just de anses ligga under bruksvärdet. Han menar att det inte finns någon risk för chockhöjning av hyrorna.

– Det är inte viktigt att få höjningen snabbt, däremot är den viktig på lång sikt. Det blir en förhandlingsfråga mellan Signalisten och Hyresgästföreningen, men vår intention är förstås att föra in bruksvärdeshöjningen på ett förnuftigt sätt. Det här arbetet kommer att pågå i flera år framåt så vi räknar inte med några snabba förändringar av hyrorna, skriver Magnus Nilsson i ett mejl till SolnaDirekt.

Vad ska pengarna för de nya hyrorna täcka för kostnader?

– Det är viktigt för Signalisten att följa bruksvärdessystemet, dels för stiftelsens långsiktiga ekonomi samt för en rättvis och logisk hyressättning. Vi har mycket stora utmaningar framför oss för att kunna bygga fler hyresrätter och behålla våra nuvarande hyresrätter. De befintliga husen måste renoveras för att kunna fungera som bostäder långsiktigt.

På torsdagen, när den här tidningen var lämnad till tryck hölls ett möte i frågan bland berörda hyresgäster. Kommer parterna inte överens hamnar ärendet i Hyresnämnden.

Stockholm Direkt