Lisa Rosén är verksamhetsledare på Södergården. Hon har jobbat här sedan 2015 och som tonåring gick hon på disco i lokalerna. Foto: Sacharias Källdén

Hyreshöjning hotar ideell mötesplats på Söder

Södergården är en ideell verksamhet med många ansikten belägen på Götgatan 37. Här samlas musiker, smeder, asylsökande och hemlösa entreprenörer. Nu väntar en hyreshöjning inför vilken många håller andan.

  • Publicerad 14:35, 7 jun 2019

– Jag oroar mig så mycket att jag håller på blir gråhårig och en av kvinnorna i vävskolan sa att hon ska kedja fast sig i vävstolen som protest, säger Lisa Rosén, som är verksamhetsledare på Södergården.

I Götgatsbacken finns sedan 1700-talet ett dolt palats – fyra våningar på uppåt 970 kvadratmeter – som i drygt 90 år ruvat på en hemgård. På hemgårdar i allmänhet och Södergården i synnerhet vill man skapa möten mellan segregerade grupper i samhället och här är det mesta både kostnadsfritt och öppet för alla.

Götgatsbackens äldsta krog tvingas stänga

– Det blir en väldigt speciell stämning när knypplare, punkband och anonyma narkomaner möts på samma plats, och det är viktigt att det finns på segregerade Södermalm, säger Fredrik Bergman, som håller till i lokalerna med sin verksamhet Street Business, som hjälper hemlösa till självförsörjning.

Här finns salar ämnade för akvarell, yoga, silversmide och glasfusing och sedan 90-talet finns också en ungdomsgård på Södergården.

– Ungefär 150 ungdomar kommer varje vecka och de är här som medskapare. Ingen kommer hit och är passiv, säger Annica Grahn Seton som är verksamhetsutvecklare för barn och ungdom.

Många ungdomar har sina första spelningar inför publik i konsertlokalen som rymmer 150 och det händer att kön ringlar sig ända ned till gathörnet. För några år sedan startade också Söders första hbtq-häng för unga, Spektrum, i lokalerna.

– Det är en trygg träffpunkt. Språket i skolan är hårt och sexualitet används ofta som skällsord. Många musiker har kommit igång här, fått stöttning och sedan gjort konserter, säger Annica Grahn Seton.

I en av salarna pågår en lektion i svenska för invandrare när StockholmDirekt kommer på besök. Studenterna i klassrummet där varje stol är tagen säger i mun på varandra att Södergården är mer för dem än bara en skola.

– Det känns som mitt hem, hela den här byggnaden. Och jag har prövat alla skolor i stan men det räckte med 40 dagar här: nu kan jag prata svenska, säger svenskeleven Balsam Assaad.

Den första oktober ska Södergårdens hyra anpassas till marknaden vilket innebär en hyreshöjning från 1,6 miljoner i årshyra till strax under 2,1 miljoner. Södergårdens anslag förblir desamma, de har ett verksamhetsbidrag från kulturförvaltningen på 1,4 miljoner och specialinriktade anslag från olika nämnder vars summa varierar. Fastighetsägare är Stockhoms stad och det är också staden som står för anslagen.

– Jag tycker att en anslag motsvarande en årslön för en föreståndare och en årshyra hade varit rimligt. Som det är nu räcker inte pengarna. Vi har bjudit in till förhandling och jag hoppas fortfarande att Stockholms Stad skjuter till pengarna. Det borde inte vara marknadshyror för den här typen av verksamhet, säger Lisa Rosén.

– Besökare är oroliga. Vi har en blomstrande verksamhet här och medlemsantalet har nästan fördubblats sedan jag började jobba här 2015. Behovet är stort men det måste också finansieras, vi får säga nej till kurser idag vilket är bustråkigt, fortsätter hon.

Lisa Rosén upplever att en nyckel till att verksamheten är så populär är att den hela tiden anpassas till de behov som finns. Det enda som är konstant är att Södergården är en plats för möten och lärande. Margareta Nyström, som studerat akvarell på Södergården i sex terminer, tycker att platsen också fyller en viktig funktion i att bemöta ensamheten i Stockholm.

– Det här är en mötesplats som driver människor från olika håll i samhället till interaktion. Det är otroligt viktigt i den ensamma storstaden och i ett land som Sverige, som konsekvent ligger i topp vad gäller ensamhet.

Balsam Assaad tycker att Södergården har den bästa SFI-kursen i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén

Karin Rosén kommer hit sedan hon blev pensionär för att väva trasmattor. Foto: Sacharias Källdén

Fredrik Bergman, som håller till i lokalerna med sin verksamhet Street Business, som hjälper hemlösa till självförsörjning. Foto: Sacharias Källdén

Rosa Velasquez Munoz har arbetstränat här i 24 år och under tiden blivit känd i huset för sina sesamskorpor. Foto: Sacharias Källdén