Charlotta Lundström är pressansvarig på Botkyrkabyggen. Bilden i mitten visar hur det ser ut i ett av de nyrenoverade köken i Fittja, där stommar och skåp från 60-talet har sparats. Foto: Arkivbild/Botkyrkabyggen

Hyresvärden som bevarar det gamla vid renoveringen

Många fungerande och tidstypiska kök har slängts ut genom åren när Stockholms hyresbostäder har renoverats och stambytts. Men Botkyrkabyggen väljer i stället att rädda så mycket av originalinredningen som möjligt när beståndet rustas upp.

  • Publicerad 07:49, 25 jun 2019

Botkyrkabyggen står inför stora renoveringsarbeten när en stor del av bostadsbeståndet på 10700 lägenheter ska rustas upp.

Men för att hålla kostnader nere har det kommunala bostadsbolaget valt att gå försiktigt fram.

–  Vi har en renoveringsstrategi som vi kallar varsam, vi gör det absolut nödvändiga, säger Charlotta Lundström, pressansvarig på Botkyrkabyggen.

Strategin går ut på att, tvärtemot många andra fastighetsägare, genomföra minimala förbättringar där hyresgästen får ett större inflytande över tillval och därmed kunna påverka hyresnivån.

– Vi gör det dels för att inte slänga ut material som fungerar ur ett rent miljömässigt perspektiv. Men också, vilket är jätteviktigt, för att hyresjusteringarna inte ska bli så höga. Det finns många hushåll som inte har så höga inkomster, säger Charlotta Lundström.

8000 lägenheter behöver akutrenoveras

Enligt henne är cirka 8000 lägenheter inom fastighetsbeståndet i akut behov av renovering.

Där handlar det i första hand om stambyten.

– Vi byter stammarna och byter ut badrummen. Sedan passar vi på att sätta in jordad el. Därefter kan de som vill få köpa till nytt kök, men de behöver inte, säger hon.

Även om renoveringsstrategin i första hand görs av rent praktiska skäl finns det enligt Charlotta Lundström också en estetisk aspekt i det hela.

Har bevarat 60-talskök

– För oss tar det avstamp i hållbarhet, miljö och att fler ska kunna bo kvar inom bolaget. Men sedan handlar det absolut om estetiken. I Fittja bevarar vi 60-talsköken av massivt kärnvirke och med Perstorpsskivor, säger hon.

Om andra fastighetsbolag bör ta efter är dock ingenting hon vill uttala sig om.

– Jag vill inte recensera andra bolag. De måste titta på vad de har för bostäder och hyresgäster. Men det vi har gjort är att ha lyssnat mycket på hyresgästerna och göra det som är bra för dem.