Gropen. Så här har platsen sett ut sedan juli 2013. Foto: Lisa Halldén

I dag: Kyrkogropens öde avgörs

En 13-årig långbänk är ett halvt dygn från en lösning. Innan midnatt ska kulturföreningen Fratia kunna redovisa att de har 200 miljoner kronor på kontot för att behålla tomträtten till kyrkogropen i Bredäng. Annars blir den vattenfyllda gropen stadens.

  • Publicerad 12:12, 15 mar 2019

​I dag går tidsfristen ut för kulturföreningen Fratia och deras kyrkobygge i Bredäng. 200 miljoner kronor ska de kunna redovisa för staden för att få behålla rätten till marken.

Rent formellt har de hela dygnet på sig att ta fram pengarna, men Mattias Sandberg, jurist på stadsledningskontoret, har ännu inte hört av dem.

– Vi har inte fått några signaler från dem och vi har har ingen anledning att själva jaga efter dem. De har inte hört av sig hittills och jag förutsätter att de skulle höra av sig om de hade en lösning. Det talar väl för att de har haft problem med att hitta finansieringen, säger han.

Marken blir stadens

Om föreningen inte trollar fram miljonerna som krävs under dygnets resterande tolv timmar blir marken stadens igen. Men vad som då händer med den är ännu inte klart.

– I och med att att staden då förfogar över marken så utgår jag ifrån att man skyndsamt vidtar åtgärder för den. Det är behovet som kommer avgöra hur marken ska användas, säger han.

När tidsfristen går ut släpper staden alla krav på viten gentemot föreningen. De kommer inte heller avkrävas ansvar för att återställa marken.

Det har gått 13 år sedan kulturföreningen Fratia fick markanvisning för den rumänsk-ortodoxa kyrka och församlingshem som de ville bygga på tomten vid Stora Sällskapets väg i Bredäng. 

Vattenfylld grop i sex år

2013 togs första spadtaget men ett halvår senare uppdagades det att föreningen inte hade bygglov. Den uppgrävda ängen blev stående orörd i väntan på en lösning.

Eftersom föreningen har tomträtt för marken så har staden inte haft möjlighet att häva avtalet. Istället stämde staden föreningen på ett mångmiljonbelopp i ett försök att sätta press på den.

SkärholmenDirekt har kontaktat Elena Borca som är ordförande i föreningen Fratia, men hon vill inte kommentera ärendet.

Dom idag: Kyrkogropen kan bli stadens igen

Kyrkogropshaveriet kan närma sig en lösning

Kyrkbygget i Bredäng stäms på miljonvite

Detta har hänt:

2006 fick kulturföreningen Fratia markanvisning för att bygga en rumänsk-ortodox kyrka och församlingslokaler i Bredäng.

I juli 2013 togs det första spadtaget, men snart uppdagades det att föreningen saknade bygglov. Bygget avstannade.

I mars 2015 fick föreningen till slut bygglov för församlingslokalerna. Bygglovet överklagades av grannar och Bredängs utvecklingsråd, men översklagandet avslogs av länsstyrelsen.

Under våren 2017 fick föreningen även bygglov för den stavkyrka de vill uppföra på platsen.

Våren 2018 stämde staden föreningen på ett mångmiljonbelopp i ett försök att sätta press på den.

I november nåddes en förlikning i Södertörns tingsrätt, där den 15 mars sattes upp som deadline för föreningen att visa att de har pengarna som krävs för att genomföra projektet.

Bråte. Platsen har stått orörd i många år. Foto: Lisa Halldén