I kväll avgörs Råstasjöns framtid

Ännu sent på söndagskvällen pågick den politiska kohandeln om Råstasjöns framtid. Bergshamrapartiet med sin enda röst i fullmäktige kan avgöra hur stort det framtida reservatet blir.

  • Publicerad 01:15, 18 dec 2017

För oss som bor här är Lötsjön och Råstasjön ett område.

Sällan har en fråga föregåtts av så mycket politiskt rävspel som måndagskvällens beslut om hur stort det framtida naturreservatet vid Råstasjön ska vara.

Alliansen har 30 mandat i fullmäktige, den rödgröna oppositionen 27. I kväll, måndag, blir Sverigedemokraternas tre mandat och Bergshamrapartiets enda mandat avgörande när frågan kommer upp till beslut.

Sverigedemokraterna med tre mandat surar för att man inte är representerat i kommunstyrelsen och har tidigare meddelat att man inte kommer tillkännage sitt ställningstagande innan kvällens möte. De gånger partiets företrädare har diskuterat Råstasjön i talarstolen har man dock förespråkat ett stort reservat.

Röstar SD med den rödgröna oppositionen betyder det 30-30 i fullmäktige. Det innebär i så fall att Bergshamrapartiets enda röst blir avgörande.

Frågan har diskuterats i Bergshamrapartiet, BEP, hela veckan och sent på söndagskvällen satt partiets styrelse i telefonmöte.

– Vi har lagt ett förslag till Alliansen men det verkar inte som om man går med på våra krav, sa partiets ordförande Björn Bränngård till Vi i Solna sent på söndagskvällen.

Någon gång efter klockan 19.30 i kväll, måndag, kommer kommunfullmäktiges ordförande Sven Kinnander (M) annonsera ut punkt 11 på dagordningen. Det är då framtiden ska avgöras för reservatet vid Råstasjön. Han sitter själv på en eventuell utslagsröst.

Alliansen har lagt ett förslag med snävare gränsdragningar som i princip sammanfaller med strandskyddet på 100 meter och inte inkluderar Sjövägen.

Den rödgröna oppositionen, S, MP och V, vill ha ett större reservat som bland annat sträcker sig över Sjövägen. Dessutom vill man ha ett klart ställningstagande från fullmäktige att ingen byggnation ska planläggas söder om Råsta strandväg, väster om Evenemangsgatan och väster om Vintervägen. I princip ett byggförbud. Dessutom vill oppositionen inkludera Sjövägen fram till kommungränsen i reservatet.

Bergshamrapartiet, som i två år i röstat för Alliansens budget i utbyte mot öronmärkta satsningar på den egna stadsdelen, har under veckan plockat fram ett eget förslag till reservatsgränser som man under helgen har spelat ut mot de två blocken.

Inför kvällens fullmäktigemöte finns därmed tre tänkbara scenarier:

Bergshamrapartiet och Alliansen skriver ihop sig om ett nytt yrkande och får majoritet.

Bergshamrapartiets förslag ställs i en första votering mot den rödgröna oppositionens och röstas ner. BEP väljer då att lägga ner sin röst när de rödgrönas förslag i den slutliga omröstningen ställs mot Alliansen. Det skulle betyda 30-30 i fullmäktige och då har fullmäktiges ordförande Sven Kinnander (M) utslagsröst.

Det tredje alternativet är att BEP erkänner sitt nederlag och röstar på det rödgröna förslaget, som trots allt ligger närmast partiets eget. Det betyder i så fall att Alliansen går på ett svidande nederlag i en viktig symbolfråga.

Samtidigt under kvällen röstar Sundbybergs kommunfullmäktige om Lötsjöns reservatsgränser. Sundbyberg har gått igenom några minst sagt turbulenta veckor, som slutade med att Miljöpartiets kommunalråd Siyamak Sajadian Sasanpour avgick efter anklagelser om trakasserier. Även i Sundbyberg är utgången oviss.

– För oss som bor i Solna och Sundbyberg är Lötsjön och Råstasjön ett område. Hur det än går i kväll kommer vi att fortsätta arbeta för att reservaten ska hänga ihop geografiskt. Områdena är sammanlänkade både när det gäller rekreation och naturvärden, säger Linda Bell, ordförande i Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg.

Stockholm Direkt