Nu höjs p-böterna Foto: Leif Oldenburg/Andreas Enbuske

Idag höjs p-böterna i Stockholm

Första dagen med de nya felparkeringsavgifterna i Stockholm.

  • Publicerad 07:20, 1 apr 2019

2017 höjdes p-böterna senast i Stockholm. Nu görs det igen sedan de grönblå klubbade igenom beslutet efter en het debatt i Kommunfullmäktige 18 mars. Redan idag, 1 april, så träder de nya bötesbeloppet i kraft meddelar trafikkontoret som datumet till trots betonar att det inte är ett skämt.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/han-stoppade-nya-p-avgifter-slakt-med-trafikborgarradet-daniel-hellden-mp/repsav!9Yd02hWgaHx7QVwzpxjWlA/

Det här är höjningarna

✓ Felparkeringar som är trafikfarliga/hindrande höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, vilket är maxtaket.

✓ Trafikstörande/hindrande uppställning höjs från 850 kronor till 1 100 kronor.

✓ Mindre trafikstörande uppställning höjs från 750 kronor till 900 kronor.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Här är gatorna där flest får p-böter

Detta gäller

Med trafikfarliga/hindrande felparkeringar avses exempelvis stannande/parkering på platser där förbud att stanna råder, som t.ex. i kollektivkörfält, i cykelfält, på gångbanor, på eller för nära övergångsställe och i reserverad p-plats för rörelsehindrade.

Med trafikstörande/hindrande felparkeringar avses t.ex. stannande/parkering på platser där förbud att parkera råder som t.ex. på servicedag/natt och utöver längsta tillåtna uppställningstid.

Med mindre störande felparkeringar avses stannande/parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift.

Källa:Trafikkontoret.