KRITISK. Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S) och Clara Lindblom (V) är väldigt kritiska till grönblåas ombildningsplaner. Foto: Sacharias Källdén/Maja Brand

Ilska mot att tusentals hyresrätter kan ombildas

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Stockholm rasar mot de grönblåas besked att erbjuda ombildningar av allmännyttiga hyresrätter i elva ytterstadsområden. ”Det spär på bostadssegregation och ökar bostadsbristen”, säger Karin Wanngård (S).

  • Publicerad 16:15, 11 feb 2019

Det grönblå styret i Stockholm presenterade på måndagen sin strategi för ombildningar av kommunala hyresrätter i stadens ytterstadsområden. Totalt elva bostadsområden pekas ut som aktuella för ombildningar och cirka 20 000 hushåll ska innan sommaren få erbjudande om detta från staden.

Hökarängen, Bagarmossen, Rinkeby, Västertorp, Skärholmen och Husby är några av områdena som ingår i planerna.

Nu går både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Stockholm ut och riktar hård kritik mot utförsäljningsplanerna.

– Det här är någonting som Moderaterna har provat förut och vi vet att det inte fungerar. Det spär på bostadssegregationen och bostadsbristen. Det Stockholm behöver är fler hyresrätter, inte färre, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Här vill grönblå ombilda hyresrätter

För att en ombildning ska kunna gå igenom krävs att minst 50 procent av de boende står bakom en ansökan och att minst hälften förbinder sig att köpa.

Enligt fastighets- och bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) måste de aktuella områdena fortsättningsvis ha en fördelning om minst 60 procent hyresrätter.

Men Karin Wanngård anser att ombildningar som genomförs kommer att blir ett hårt slag mot Stockholm.

– Är det något vi vill så är det att införa en bostadsgaranti för unga i Stockholm och det här förslaget omöjliggör en sådan politik. Vi vet också att företagen vill ha fler hyresrätter för att få det enklare att rekrytera, säger Karin Wanngård.

Hon hoppas att de som erbjuds ombildning tänker ett extra varv.

– De boende i dessa områden måste själva fatta beslut. Vill de köpa en bostadsrätt finns det redan en marknad att vända sig till. Min förhoppning är att de vill ha kvar hyresrätterna, säger Wanngård.

Clara Lindblom (V) är även hon starkt kritisk. Enligt henne riskerar ombildningar att resultera i att befolkningen byts ut i områden som bland annat Bagarmossen och Västertorp.

– Det här betyder att vi riskerar att få hundratals, kanske tusentals, färre hyresrätter mitt i en katastrofal bostadskris. De borgerliga pressar igenom det här beslutet av ideologiska skäl och helt utan hänsyn till alla bostadssökande, bostadslösa och de hyresgäster som inte vill eller har råd att köpa, säger oppositionsborgarrådet Clara Lindblom (V).