Imorgon införs nya mijözonen på Hornsgatan

Imorgon, onsdag, införs den omskrivna miljözonen på Hornsgatan.

  • Publicerad 16:48, 14 jan 2020

Den omdebatterade mijözonen, klass II, på Hornsgatan införs imorgon den 15 januari. Då måste alla äldre bensin- och dieselbilar, lätta bussar och lastbilar, uppfylla kriterierna för utsläppsklassen Euro 5 enligt staden. Här kan du testa om din bil får köra på gatan.

De som inte gör det hänvisas till andra gator på Söder.

Motiveringen till miljözonen från de grönblåa med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i spetsen är att luften måste bli bättre, men dess effekt har kritiserats från flera håll.

Kritik inom staden mot ny miljözon på Hornsgatan

Stockholmarna ska även kunna följa luftens kvalitet i realtid på gatan genom en ny skylt som satts upp i korsningen Hornsgatan/Torkel Knutssonsgatan.

– Det gör att boende och förbipasserande själva enkelt kommer kunna se om det är en dag med höga nivåer av partiklar och kvävedioxider. Med andra ord kan människor på plats få information om den dåliga luftkvaliteten på Hornsgatan och inte som idag behöva leta efter informationen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i ett uttalande.

Polisen kommer inte prioritera nya miljözonen

Enligt trafikkontoret är det dock inte klart när den sätts igång då det "arbetas med att få till dataöverföringen" i detta nu.

Precis som med dubbdäcken kommer det ligga på polisen att bevaka den nya miljözonen, något de däremot sagt att de inte ska prioritera.

Men staden planerar också egen övervakning. Hornsgatan är nämligen utsett till testgata för ny teknik för trafikövervakning i årets budget.

MP: P-vakter bör patrullera längs Hornsgatan

Exempelvis skulle kameror eller sensorer kunna kopplas ihop med trafikljusen och stadens egna fibernät för att kunna bevaka trafikflöden, luftkvalité eller hur miljözonen och dubbdäcksförbudet efterlevs. Men exakt hur "testbädden" ska utformas är något som nu måste utredas då exempelvis kameror kräver noggrann juridisk utredning och staden ska bland annat ha en dialog med polisen.

Enligt Ulla Hamilton, gruppledare för Moderaterna i trafiknämnden och ordförande i Stokab, stadens IT-infrastrukturbolag, kan testerna ligga till grund för en bättre framkomlighet i hela staden.

– Testbädden kommer att ge oss bättre kunskapsunderlag av bland annat luftkvaliteten, framkomligheten, löpande trafikflöden och efterlevnaden av miljözon 1 och 2, säger Ulla Hamilton i ett uttalande.

Skylten har tillfälligt placerats här vid korsningen Hornsgatan/Torkel Knutssongatan. Den ska sedan få en permanent plats vid Ringvägen/Hornsgatan där man ska kunna följa luftens kvalité, till höger exempel på hur det kan komma att se ut. Foto: Per Brandt/Stockholms stad