Industriområdet är världskänt för sina graffitimålningar. Foto: Andreas Jennische

Industriområde ska bli naturreservat

Nära 50 miljoner kronor, så mycket kostar det att göra Rågsveds friområde till ett naturreservat. Mycket går till att sanera Snösätra industriområde.

  • Publicerad 11:40, 28 dec 2017

Nyligen var förslaget om det nya naturreservatet i Rågsved uppe för beslut och snart drar arbetet igång för att göra i ordning området. Och det är ganska mycket. Området är 94 hektar stort, inklusive två koloniområden och södra delarna av Snösätra industriområde.

Sanera marken: 41 miljoner kronor

Omvandlingen till reservat kommer att kosta 49,3 miljoner. Största posten, 41 av de 49 miljonerna, går till att städa och sanera de gamla skjutbanorna och industrimarken samt plantera träd och växter på området.

– Politikerna vill ha med delar av industriområdet i reservatet för att säkra att det blir en grön korridor, att området inte bebyggs med bostäder. Vad man vill göra med ytan är inte klart, men idéer som finns är anlägga en bollplan, skapa ett parkområde eller en hundrastgård, säger Ulrika Egerö, ekolog på stadsbyggnadskontoret.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android    

När det gäller graffitin i Snösätra, som hamnar innanför reservatsgränsen, kan det bli så att den bevaras.

– Det ska utredas, det kräver ju viss skötsel av väggarna, samtidigt vill vi bejaka att området har använts av de boende under många år.

Andra åtgärder är att gallra träd och röja sly, rensa diken, anlägga naturstigar, städa naturen från skräp, ordna sittplatser och informationstavlor och skapa gräsytor för vistelse och rekreation. Även att rusta upp bänkar och belysning längs gång- och cykelvägar.   

Man överväger också bete med djur alternativt slåtter för att öppna upp landskapet och utreda möjligheten att anlägga en ny damm eller våtmark vid Kräppladiket.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I det nya reservatet anläggs ett separat hundrastområde, som ringas in med stängsel eller andra markeringar. Regler som förbud mot eldning, annat än på iordningställda grillplatser eller medhavd grill, kommer att införas och att hundar ska hållas kopplade i reservatet.

Förslaget går nu ut på samråd och den 15 januari, 16-20, hålls ett samrådsmöte om reservatet i Rågsveds Folkets Hus. Planen är att inviga det i augusti 2018.

Här får Stockholm nytt naturreservat

GUIDE: Packa fikakorgen och upptäck Söderorts skogar

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Nu försvinner rätt till heltid i förskolan i Stockholm

Nyheter ✓Grönblå avskaffar kritiserad reform ✓5 000 barn omfattas ✓Så ser det ut i länet De senaste två åren har barn till föräldralediga haft rätt att gå heltid på förskolan. Tusentals familjer i Stockholm berörs när reglerna ändras från och med 1 februari.torsdag 17/1 19:30

Hägersten kan bli av med parkeringsavgifter

Nyheter M-överklagan kan vinna gehör P-avgifterna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde kan tas bort. Det står klart efter att Transportstyrelsen väljer att pröva lokalpolitikern Lars Svärds (M) överklagan.torsdag 17/1 16:37