Infartsparkering kan bli avgiftsbelagd nästa år

Pendlarna och kommunen är överens – infartsparkeringarna räcker inte till. Nu utreds om avgift för parkeringen i Tappström kan vara en lösning.

  • Publicerad 14:10, 5 okt 2018

Infartsparkeringen i Tappström är överbelagd, den är bekymmersam.

Den stora infartsparkeringen vid kommunhuset rymmer 270 bilar. Men det räcker inte i nuläget. Även vid Svanhagen kan det vara svårt att hitta plats. Den tillfälliga infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen brukar ha platser, men den används betydligt mer än tidigare. Den bilden ger flera läsare som Mälarö Tidning har varit i kontakt med.

Även Ekerö kommun ser ett problem med situationen.

– Infartsparkeringen i Tappström är överbelagd, den är bekymmersam, säger Jonas Orring, kommunens teknik- och exploateringschef.

Han upplever att problemet har vuxit under en längre tid, men vill inte spekulera i hur länge det har varit fullt.

Många kommer utifrån

Som orsak till att platserna inte räcker till ser han att de tas av bilister som inte är hemmahörande i kommunen.

– 25 procent av de som står där kommer från andra kommuner. Det är byggarbetare, Arrivas personal och lärare på Tappström som ställer bilen där som jobbparkering, säger Jonas Orring.

Just Arrivas personal tror han kan bidra till att det tidigt på morgonen är ont om platser.

Nu ser kommunen över en lösning.

– Vi kommer att genomföra en utredning. Syftet är att gå fram till politiken och avgiftsbelägga den för de bilar som inte är hemmahörande i kommunen. Förmodligen blir det så att det blir avgiftsbelagd för sådana som inte har månadskort på SL, det kan bli några kronor per timme, säger han.

Utreds i höst

På så vis ska fler välja att åka kollektivt. En initial tanke är att de som har ett aktiverat månadskort på SL ska kunna få ett parkeringstillstånd att lägga i vindrutan.

Utredningen ska genomföras under hösten och väntas vara klar innan årsskiftet

– Sedan kommer vi att gå fram till politiken kanske första kvartalet 2019. All utrustning som ska till kanske kan vara på plats till sommaren, säger Jonas Orring.

Den tillfälliga infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen blir kvar till april 2020. Jonas Orring uppskattar att omkring 40 av de 100 platserna används.

– Jag vet inte om folk inte hittar dit, eller om de tycker att det är för långt, säger han.

Ansluta till förbifarten

Långsiktigt har kommunen förhoppningar att komma överens med Statens fastighetsverk och Trafikverket och bygga en infartsparkering i anslutning till Förbifart Stockholm.  

Jonas Orring tror inte att Karusellplans avgiftsbeläggning eller fler pendelbåtsturer har haft någon effekt på infartsparkeringarna.

Fritidshus brann ner till grunden

Nyheter En villa brann i lördags ner till grunden. Två personer fanns i huset när branden bröt ut, men de lyckades ta sig ut på egen hand.måndag 20/5 8:02

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15