GÅGATA. Hornsbergs strands sommargågata kommer inte få några bommar enligt trafikkontoret. Foto: Sacharias Källdén

Inga bommar vid Hornsbergs strand

Det blir inga bommar eller pollare för att stoppa buskörningen vid Hornsbergs strands sommargågata. Trafikkontoret ratar förslagen och kommer inte göra ytterligare åtgärder nästa säsong.

  • Publicerad 17:18, 6 nov 2018

Det var efter ett par incidenter på sommargågatan, bland annat ett slagsmål mellan en motorcyklist och besökare, som Mikael Valier (KD) och Patrik Silverudd (L) la en skrivelse i trafiknämnden. I skrivelsen ställde de frågan om vilka ytterligare åtgärder som trafikkontoret kan göra för att öka säkerheten och lyfta fram förslag som att stänga av ena änden av gatan, med exempelvis bommar eller höj- och sänkbara pollare.

Nya förslaget: Spärra av Hornsbergs strand

Men något sådant blir det inte tal om enligt trafikkontoret.

Att fysiskt spärra av en ände av gatan skulle göra att exempelvis lastbilar som levererar till verksamheterna på gatan skulle behöva backa och vända på gågatan vilket sänker trafiksäkerheten för gående bland annat. Höj- och sänkbara pollare går heller inte att bygga eftersom det kräver mer plats under mark även vad som finns i området.

Trafikkontoret medger samtidigt i sitt svar att det var många synpunkter under den första delen av sommaren men att de tillsammans med polisen genomförde en rad åtgärder som att flytta blomkrukor för att smalna av körytorna och nya farthinder.

"I och med utförda förändringar har antalet synpunkter minskats drastiskt. Kontoret avser inte i nuläget att gå vidare med ytterligare åtgärder.", skriver man i svaret.